Geomaty antyerozyjne biodegradowalne

Geomaty antyerozyjne biodegradowalne

Wyrób posiada Certyfikat CE 0799-CPD-25

 

Zarówno tkaniny HasTec® jak i maty antyerozyjne Greenfields® wykonane są z naturalnych włókien ulegających biodegradacji. Do ich produkcji wykorzystuje się słomę, kokos i jutę. Stosowane są do ochrony skarp o nachyleniu do 70 ° Użycie tkaniny HasTec® albo maty antyerozyjnej Greenfields® zapobiega uszkodzeniu skarp oraz zapewnia wzrost roślinności podczas ich początkowego ukorzenienia. Zabezpieczone nasypy oraz brzegi rzek przy pomocy biomat zapewniają ochronę lica skarp przed wiatrem oraz przed spływem wody opadowej.

        geomata antyerozyjna biomata słomiana mata biodegradowalna tkanina antyerozyjna

Geomata chroni pozbawioną roślinności glebę, zapewniając szybki proces wegetacji. Mata kokosowa lub słomiana może być instalowana na skarpach o pochyleniu do 1:1,5. Skarpy o pochyleniu 1:1 zabezpiecza się matami polimerowymi. Mata kokosowa / słomiana / polimerowa to produkty łatwe w montażu i stosunkowo niedrogie. Mata słomiana jest mniej trwała aniżeli mata kokosowa i ulega szybszej biodegradacji.


Zapobieganie erozji polega na:

  • wiązaniu i wzmacnianiu powierzchniowej warstwy gleby,
  • ochronie przed skutkami działania opadów deszczu i spływów wód powierzchniowych bez hamowania procesu wegetacji,
  • zapewnianiu ochrony poprzez istniejące ukorzenienie.

geomata antyerozyjna 

Mata kokosowa - zastosowania:

  • pokrywane roślinnością zbocza,
  • skarpy: kanały ziemne i wodne,
  • brzegi: kanały, stawy i sztuczne zbiorniki.

Mata kokosowa - zalety:

  • dzięki geomatom tworzone są stabilne przestrzenie charakteryzujące się niezwykłą odpornością na erozyjne działanie wody. Przyczynia się to do ochrony gleby pozbawionej roślinności i zapewnia szybką wegetację,
  • geomata pozwala zmniejszyć erozję gleby zespalając gruntu i wzmacniając strefy ukorzenienia,
  • umożliwia zatrzymywanie wody (strumienie, rurociągi i kanały) w glebie poprzez rozpraszanie zarówno energii kinetycznej i jaki prędkości przepływu wody.

 

geomata ViaCon

 

Do pobrania

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Kierownik Produktu Geosyntetyki

Ewa Gbiorczyk

Doradca ds. Techniczno-Handlowych Geosyntetyki

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Katarzyna Bromek

Doradca ds. Techniczno-Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Janusz Rafałowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału