Geosiatki i geosyntetyki

Geosyntetyki to materiały wykorzystywane m.in. przy podbudowywaniu dróg i nasypów drogowych. Geosyntetyki są to materiały produkowane z polimerów takich jak: polietylen, polipropylen, poliester itp.  Zwiększają funkcjonalność i trwałość konstrukcji budowalnych.

Geosyntetyki można podzielić na kilka grup.

 

Geotkaniny

Najpowszechniej stosowane i sprawdzone geotkaniny wykonane są z tasiemek polipropylenowych lub przędzy poliestrowej. Geotkaniny w odróżnieniu od geowłóknin mają uporządkowaną strukturę gdzie można wyróżnić wątek i osnowę.

Geotkanina jest stosowana jako warstwa  wzmacniająca oraz separacyjna.  Geotkanina  znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym jak również w budowlach hydrotechnicznych.

 

Geowłókniny

Druga grupa to geowłókniny. Do ich produkcji wykorzystywane są włókna polimerowe (geowłóknina polipropylenowa lub poliestrowa), które łączy się za pomocą igłowania i poddaje obróbce termicznej. Geowłóknina polipropylenowa charakteryzuje się odpornością na alkalia i jednym z jej zastosowań może być warstwa poślizgowa w nawierzchniach betonowych. Geowłókniny posiadają wiele różnych parametrów w zależności od ich przeznaczenia oraz funkcji jaką miałyby spełniać.

 

Geosiatki

Kolejną grupą geosyntetyków są geosiatki. Wyróżnia się geosiatki jednokierunkowe i dwukierunkowe. Pierwsze z wymienionych wykorzystuje się przy budowie wysokich skarp nasypów. Z kolei geosiatka dwukierunkowa stosowana jest do stabilizacji słabego podłoża. Geosiatka podobnie jak pozostałe geosyntetyki charakteryzuje się wysoką trwałością.

 

Geomaty

Geomata antyerozyjna stosowana jest z kolei do zabezpieczania skarp nasypów przed degradacją na skutek czynników atmosferycznych. Geomata  może  być wykonana z materiałów naturalnych ( biodegradowalnych: mata kokosowa, słomiana ) lub syntetycznych (mata polipropylenowa).

Geomata chroni pozbawioną roślinności glebę, zapewniając szybki proces wegetacji. Mata kokosowa lub słomiana może być instalowana na skarpach o pochyleniu do 1:1,5. Skarpy o pochyleniu 1:1 zabezpiecza się matami polimerowymi. Mata kokosowa / słomiana / polimerowa to produkty łatwe w montażu i stosunkowo niedrogie. Mata słomiana jest mnij trwała aniżeli mata kokosowa i ulega szybszej biodegradacji.

 

Do pobrania

 

Oferujemy następujące geosyntetyki

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Kierownik Produktu Geosyntetyki

Ewa Gbiorczyk

Doradca ds. Techniczno-Handlowych Geosyntetyki

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Katarzyna Bromek

Doradca ds. Techniczno-Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Janusz Rafałowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału
 • Geowłókniny

 • Geotkaniny polipropylenowe

 • Geotkaniny poliestrowe

 • Geosiatki do zbrojenia gruntu

 • Geosiatki do stabilizacji gruntu

 • Geosiatki poliestrowe

 • Geokompozyty drenażowe

 • Geomaty syntetyczne i geosiatki komórkowe

 • Geomaty antyerozyjne biodegradowalne

 • Geosiatki do nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych

 • Geomembrany PEHD