Konstrukcje stalowe MultiPlate

MultiPlate MP200 - Konstrukcje wielopłaszczowe z blachy falistej ocynkowanej

blacha falista Multiplate ViaCon

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2012-02-2868
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2007-03-0247/1
Produkt posiada Certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1

Blacha falista wykorzystania jest w budownictwie od ponad 100 lat. Koncepcję użycia w budownictwie drogowym i kolejowym elementów konstrukcyjnych z blachy falistej ocynkowanej zapoczątkowano w Ameryce Północnej oraz w Rosji. Obecnie konstrukcje podatne z blach falistych stosowane są powszechnie w budownictwie na całym świecie.

Blacha falista powstaje w procesie mechanicznego formowania na zimno stalowych płaskich blach. Po uzyskaniu żądanego kształtu blacha cynkowana jest metodą ogniową i może być dodatkowo pokrywana powłokami malarskimi. 

Konstrukcje stalowe MultiPlate MP200 z uwagi na charakter pracy, bardzo często nazywane są konstrukcjami podatnymi. Do przenoszenia obciążeń konstrukcje te wykorzystują współpracę z otaczającym je gruntem. Są tanie, proste i szybkie w budowie. Konstrukcja stalowa montowana jest przecietnie zaledwie kilka dni przez kilkuosobową brygadę montażową.

Nasze konstrukcje stalowe MultiPlate MP200 stosowane są w Polsce od roku 1997, a firma ViaCon Polska produkuje je od 2005 roku.

 

Konstrukcja stalowa - zastosowanie

przepust z blachy falistej ViaCon

Konstrukcje MultiPlate MP200 stosowane są do budowy nowych oraz wzmacniania (relining) i przebudowy istniejących obiektów takich jak:

 • przepusty,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • tunele,
 • przejścia podziemne,
 • przejazdy gospodarcze,
 • przejścia ekologiczne,
 • przejścia dla zwierząt,
 • przepusty kolejowe,
 • hangary,
 • schrony dla ludności,
 • magazyny,
 • obudowy taśmociągów (przenośników taśmowych),
 • obudowy przewodów rurowych i ciepłociągów,
 • zbiorniki na ścieki i ciecze,
 • silosy.

Zalety konstrukcji stalowych

konstrukcja falista ViaConObiekty z użyciem konstrukcji MultiPlate MP200 mają następujące zalety:

 • prostota w projektowaniu za względu na mniejszą ilość detali, gotową bazę rysunków profili oraz gotową bazę obliczeń wytrzymałościowych dla standardowych zastosowań,
 • blachy stalowe skręcane za pomocą śrub zapewniają prosty i szybki montaż,
 • możliwość wykonywania prac w ujemnych temperaturach (brak sezonowości),
 • możliwość wznoszenia obiektów bez zamykania ruchu,
 • blacha stalowa, ze względu na stosunkowo mały ciężar, daje możliwość montażu sekcji lub całości konstrukcji w pobliżu miejsca docelowego, bez kolizji z innymi robotami,
 • bardzo krótki czas wznoszenia obiektu,
 • niższy koszt realizacji obiektu w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

 

Procedura budowy obiektu z użyciem konstrukcji MP200 obejmuje:

 • wykonanie podłoża/fundamentu,
 • dostawę konstrukcji (blachy stalowe wraz z kompletem łączników),
 • montaż konstrukcji,
 • wykonanie zasypki inżynierskiej,
 • roboty wykończeniowe.

 

konstrukcja podatna ViaCon

Lista dokumentów sankcjonujących stosowanie konstrukcji MultiPlate MP200 w Polsce:

 • Certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • Aprobata Techniczna Instytutu Badań Dróg i Mostów nr AT/2012-02-2868,
 • Aprobata Techniczna Instytutu Badań Dróg i Mostów nr AT/2007-03-0247/1,
 • Opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa, na podstawie której konstrukcje MultiPlate MP200 mogą być stosowane na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej,
 • Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą IBDIM,
 • Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inżynierskich z Blach Falistych wydane Zarządzeniem Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r.

 

Konstrukcje MultiPlate MP200 projektuje się tak, aby spełniały wymagania trwałości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

 

Wzmacnianie istniejących obiektów (relining)

relining ViaCon MP200

Przepusty stalowe MultiPlate MP200 można stosować do wzmacniania istniejących obiektów za pomocą tzw. metody reliningu. Falista blacha stalowa wprowadzana jest w światło istniejącego obiektu a następnie wolną przestrzeń pomiędzy ustrojem nośnym wzmacnianego obiektu a konstrukcją stalową wypełnia się betonem klasy min. C16/20. Relining pozwala na wzmacnianie istniejącego obiektu bez potrzeby zatrzymywania ruchu i wyklucza konieczność rozbiórki starej konstrukcji.

W celu ciągłego udoskonalania metod obliczeniowych aktywnie współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi zarówno w kraju jak i poza granicami Polski.
Efektem tej współpracy jest realizacja kilkunastu programów badawczych, w tym kilku dedykowanych konstrukcjom typu MultiPlate MP200.

 

Do pobrania

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Łukasz Janka

Z-ca Kierownika Produktu MultiPlate i SuperCor®

Paulina Andersz

Doradca ds. Techniczno-Handlowych MultiPlate i SuperCor®

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Janusz Rafałowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału