Projektowanie

Zespół inżynierów służy wszelką pomocą w projektowaniu konstrukcji z zastosowaniem naszego asortymentu.

Świadczymy usługi w następujących branżach:

 • drogi,
 • koleje,
 • obiekty inżynierskie,
 • geotechnika

 

Projektujemy:

 • obiekty inżynierskie w tym przepusty, mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt,
 • zbiorniki retencyjne,
 • wzmocnienia słabych podłoży,
 • nasypy na słabych gruntach,
 • zbrojenie skarp nasypów,
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego.

 

projektowanieWspomagamy biura projektowe w zakresie naszego asortymentu na różnych etapach procesu projektowania:

 • koncepcje,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierów z branży mostowej, drogowej i geotechnicznej.
Posługujemy się sprawdzonymi metodami projektowania podpartymi badaniami i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji inwestycji.
Posiadamy specjalistyczne programy komputerowe dzięki którym, możemy zaproponować rozwiązania w zakresie konstrukcji z blach falistych, geosyntetyków i ścian oporowych w technologii gruntu zbrojnego.
Zalecenia projektowe z zastosowaniem asortymentu oferowanego przez naszą firmę wykonujemy bezpłatnie. Na indywidualne zlecenie oferujemy wykonanie odpłatne kompletnych opracowań projektowych.

 

Obsługa techniczna

projektowanieProponujemy obsługę techniczną począwszy od sprawdzenia możliwości wykonania projektu przez propozycję rozwiązania, aż po konsultacje i instrukcję montażu na budowie w trakcie jej realizacji.
Prowadzimy szkolenia i seminaria techniczne w zakresie proponowanych przez nas technologii.

 

Realizowane projekty:

W ramach współpracy z biurami projektowymi i wykonawcami zadań budowlanych uczestniczyliśmy w następujących projektach:

 • rozbudowa węzła OT (DK6) z ul. Kartuską (DK7) węzeł Karczemki,
 • budowa Obwodnicy miasta Żyrardów w ciągu drogi krajowej nr 50,
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ul. Marsa -  Żołnierska,
 • budowa AUTOSTRADY A1 w Kutnie odcinek węzeł Sójki odcinek węzeł Kotliska,
 • budowa AUTOSTRADY A 4 Węzeł „Wierzbna” (bez węzła) ÷ Radymno (z węzłem) km 621+800.67 ÷ 647+ 455.82 odcinek 1 i 2,
 • obwodnica miasta Poznań w ciągu drogi ekspresowej nr S-11, etap I,
 • przebudowa drogi ekspresowej S-8 od km 1+264 do km 1+587,
 • budowa Ronda w miejscowości Brodnica w ciągu drogi krajowej nr 15,
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów,
 • budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 odcinek Janów Lubelski – Granica Państwa,
 • projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku obwodnica Wiśniewa za obwodnicę Mężenina (od km 586+310 do km 601+700),
 • rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od granicy woj. Maz. Do obwodnicy Zambrowa (od km 561+073 do km 575+955),
 • autostrada A-8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia część I - od km 1+603.81 do 13+500,00 oraz łącznik Kobierzyce - km 0+000,00 do km 2+489,45,
 • projekt i budowa autostrady A-2  Stryków – Konotopa. Odcinek A – od km 365+261,42 do km 394+500,00,
 • projekt i budowa autostrady A-2  Stryków – Konotopa. Odcinek B - od km 394+500 do km 411+465,80,
 • budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów-Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" do węzła "Konopnica" (odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła "Dąbrowica" i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK nr 19,
 • budowa Autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Sekcja 1 od km 647+455,82 do km 664+300,00,
 • zbiorniki retencyjne - Budowa węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa z ul. Brukową w Łomiankach. Odcinek: km 347+900 - 349+178 (istn. km 349+168),
 • zbiorniki retencyjne - Morski Park Handlowy, ul. Przywidzka, 880-147 Gdańsk.

Do pobrania

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Piotr Tomala

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu

Magdalena Zawisza

Koordynator Projektów Geotechnicznych

Maciej Nowak

p.o. Kierownika Działu Projektowego