ViaFence - płotki dla płazów

płotki dla płazówSystem płotków ochronno–naprowadzających dla płazów i innych małych zwierząt został opracowany przy udziale ekologów zajmujących się od lat badaniem śmiertelności płazów na drogach oraz w ich otoczeniu. Firma ViaCon Polska Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom rynku włączyła do swojej oferty najlepiej opracowany system ochrony płazów i małych zwierząt spośród dotychczas dostępnych w Polsce.

 


Materiały

Stalowe płotki ochronno–naprowadzające standardowo wykonywane są  z blachy o grubości 1,0 - 2,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011  oraz, w  zależności od  potrzeb,  malowane powłoką epoksydową,  epoksydowo – poliuretanową lub poliestrową w dowolnym kolorze.
Każdy element systemu można trwale oznaczyć z podaniem nazwy zadania i lokalizacji lub nazwy inwestora.

 

 

Parametry

Płotki naprowadzające składają się z modułów podstawowych o długości 4 m i wysokości 0,49 m. Dodatkowe pionowe odgięcie (tzw. przewieszka), zapobiegające przedostaniu się płazów na drugą stronę ogrodzenia, zwiększa ich wysokość do 0,51 m. Każdy moduł posiada 20-centymetrową bieżnię, zakończoną odgięciem szerokości 5 cm, zagłębionym w gruncie (rys. 1).
Możliwe jest również wykonanie płotka z podłużnym karbowaniem (rys. 2), które pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia przed wspinaniem się płazów.


Rys.1
Przekrój poprzeczny płotka stalowego

Rys. 2
Przekrój poprzeczny płotka stalowego karbowanego

 


Zalety

 • skuteczna ochrona płazów i małych zwierząt,płotki ochronno naprowadzające
 • szeroka bieżnia zapobiegająca wyrastaniu roślinności, po której płazy mogłyby się wspinać,
 • zakończenie bieżni w sposób uniemożliwiający podkopanie się pod ogrodzenie,
 • wysokość płotka uniemożliwiająca jego pokonanie nawet małym zwierzętom,
 • szeroka przewieszka zakończona kapinosem,
 • gładka powierzchnia eliminująca możliwość wspinania się płazów,
 • szczelność eliminująca zagrożenie uwięzieniem zwierząt w ogrodzeniu,
 • stabilność ogrodzenia dzięki zastosowaniu blachy odpowiedniej grubości oraz opracowaniu odpowiedniego systemu montażu,
 • odporność na korozję,
 • niskie koszty budowy i utrzymania ogrodzenia dla płazów,
 • długoletnia trwałość.

 

Do pobrania

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Tomasz Tauchert

Kierownik Produktu HelCor i HelCor Pipe-Arch

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Janusz Rafałowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału