Zarządzanie Wiedzą

Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą
Jacek Szczepiński
tel. (65) 525 45 52
wnprx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy
Jacek Szczepiński