Zarządzanie Wiedzą

Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą
Jacek Szczepiński
tel. (65) 525 45 52
wnprx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy

 

Jacek Szczepiński
Młodszy Specjalista ds. Zarządzania Wiedzą
Jacek Hajdarowicz
tel. (65) 525 96 52
wnprx.unwqnebjvpm@ivnpba.cy