Dział Logistyki

Kierownik Działu Logistyki
Marek Szczepiński
tel.+48 (0-65) 525 45 53
znerx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy
Marek Szczepiński
Zastępca Kierownika Działu Logistyki
Katarzyna Kurzawska
tel.+48 (0-65) 525 45 79
xngnemlan.xhemnjfxn@ivnpba.cy
Specjalista ds. Logistyki
Kinga Jeruzel
tel.+48 (0-65) 525 96 59
xvatn.wrehmry@ivnpba.cy

Specjalista ds. Logistyki
Marta Łuczkowska
tel. +48 (0-65) 525 96 49
znegn.yhpmxbjfxn@ivnpba.cy

Specjalista ds. Logistyki
Joanna Kisielińska
tel. (65) 525 45 72
wbnaan.xvfvryvafxn@ivnpba.cy