Dział Techniczny

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu
Piotr Tomala
tel. (65) 525 45 44
cvbge.gbznyn@ivnpba.cy

 
MultiPlate i SuperCor®
Kierownik Produktu MultiPlate i SuperCor®
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu
Barbara Bednarek
tel.(65) 525 45 74
onfvn.orqanerx@ivnpba.cy
Barbara Bednarek
p.o. Kierownika Produktu
MultiPlate i SuperCor®
Łukasz Janka
tel. (65) 525 45 74
yhxnfm.wnaxn@ivnpba.cy
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
MultiPlate i SuperCor®
Magda Ratajczak
 
tel. (65) 525 45 74
zntqn.engnwpmnx@ivnpba.cy
Magda Wiśniewska

Doradca ds. Techniczno-Handlowych
MultiPlate i SuperCor®
Paulina Andersz
tel. (65) 525 45 58
cnhyvan.naqrefm@ivnpba.cy

 
HelCor®, Hel-Cor Pipe Arch®, Zbiorniki retencyjne, ViaFence
Kierownik Produktu
HelCor® i HelCor Pipe Arch®
Tomasz Tauchert
tel. (65) 525 45 70
gbznfm.gnhpureg@ivnpba.cy
Tomasz Tauchert
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
HelCor® i HelCor Pipe Arch ® 
Patryk Jankowski
 
tel. (65) 525 45 78
cngelx.wnaxbjfxv@ivnpba.cy
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
HelCor® i HelCor Pipe Arch ® 
Koordynator Produktu ViaFence 
Anna Łagocka-Nowak
 
tel. (65) 525 45 78
naan.yntbpxn-abjnx@ivnpba.cy
Anna Łagocka-Nowak
Koordynator Produktu Systemy Retencyjne 
Sławomir Berger
tel. 665 564 568
fynjbzve.oretre@ivnpba.cy
 
PECOR OPTIMA®Pecor Quattro
Kierownik Produktu
PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Paweł Majorczyk
tel. (65) 525 45 64
cnjry.znwbepmlx@ivnpba.cy
Paweł Majorczyk
Doradca ds. Handlowych
PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Agnieszka Wesoły
tel.(65) 525 45 39
ntavrfmxn.jrfbyl@ivnpba.cy
Agnieszka Wesoły
Doradca ds. Handlowych
PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Katarzyna Lisek
tel.(65) 525 45 67
xngnemlan.yvfrx@ivnpba.cy
 
Geosyntetyki
Kierownik Produktu Geosyntetyki
Mariusz Peroński
tel.(65) 525 45 73
znevhfm.crebafxv@ivnpba.cy
Doradca ds. Handlowych
Geosyntetyki
Marta Humerska
 
tel. (65) 525 45 56
znegn.uhzrefxn@ivnpba.cy

Doradca ds.Techniczno-Handlowych
Geosyntetyki
Katarzyna Bromek
tel. (65) 525 96 56
xngnemlan.oebzrx@ivnpba.cy

Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Geosyntetyki
Ewa Gbiorczyk
tel. (65) 525 96 33
rjn.tovbepmlx@ivnpba.cy

Biuro Gdańsk

Ściany oporowe
Kierownik Produktu Ściany Oporowe
Maciej Wiśniewski
tel:(58) 762 30 56
kom: 601 761 079
znpvrw.jvfavrjfxv@ivnpba.cy
Maciej Wiśniewski

Biuro Poznań

 ConSpan, Mosty Acrow
Kierownik Produktu Mosty Acrow
Kierownik Produktu ConSpan
Maciej Węgrzynowski
tel. 601 765 447
znpvrw.jrtemlabjfxv@ivnpba.cy
Maciej Węgrzynowski