ViaCon Team


CEO
Leszek Janusz
tel.+48 (065) 525 45 45
yrfmrx.wnahfm@ivnpba.cy
 
Vice CEO,
CFO

Artur Pawlak
tel. +48 (065) 525 45 34
neghe.cnjynx@ivnpba.cy

Artur Pawlak
Vice CEO,
CPO of ViaCon Group
Marcin Kaleta
tel. +48 (065) 525 45 48
 

Assistant of the Board
Karolina Żołądek
tel. +48 (065) 525 45 45
Production Director: Marcin Kaleta tel.+48 (065) 525 45 48
MultiPlate, SuperCor® and UltraCor® Production Department: Piotr Suchorski tel.+48 (065) 525 96 55
HelCor® and HelCor PipeArch® Production Department: Sławomir Sobczyk tel.+48 (065) 525 96 31
PECOR OPTIMA® and Pecor Quattro Production Department: Robert Mróz tel.+48 (065) 525 96 44
Precast Concrete Production Department: Aleksandra Wołk tel.+48 (065) 525 96 35
Vice CEO,
CPO of ViaCon Group
Marcin Kaleta
tel.+48 (0-65) 525 45 48
znepva.xnyrgn@ivnpba.cy

Deputy of Production Director
Tomasz Poprawski
tel.+48 (0-65) 525 96 38
gbznfm.cbcenjfxv@ivnpba.cy
Tomasz Poprawski
 
HelCor® Production Department
Production Manager
HelCor® and HelCor PipeArch®
Sławomir Sobczyk
tel.+48 (0-65) 525 96 31
fynjbzve.fbopmlx@ivnpba.cy

Sławomir Sobczyk

Assistant of Production Manager
HelCor® and HelCor PipeArch®
Jakub Janowski
tel.+48 (0-65) 525 96 31
wnxho.wnabjfxv@ivnpba.cy
 
MultiPlate and SuperCor® Production Department
MultiPlate, SuperCor®, UltraCor®
 Production Controller
Piotr Suchorski
tel.+48 (0-65) 525 96 55
cvbge.fhpubefxv@ivnpba.cy
 

PECOR OPTIMA® and Pecor Quattro Production Department

PECOR OPTIMA® and Pecor Quattro
 Production Manager
Robert Mróz
tel.+48 (0-65) 525 96 44
eboreg.zebm@ivnpba.cy
Deputy of PECOR OPTIMA® and Pecor Quattro
Production Manager 
Krzysztof Piechowiak
tel.+48 (0-65) 525 45 32
xemlfmgbs.cvrpubjvnx@ivnpba.cy
 
Precast Concrete Production Department
Precast Concrete Production Manager
Aleksandra Wołk
tel.+48 (0-65) 525 96 35
nyrxfnaqen.jbyx@ivnpba.cy
Assistant of Precast Concrete Department
Bartosz Konarowski
tel. + 48 (0-65) 525 45 67
onegbfm.xbanebjfxv@ivnpba.cy
  Innovative Products Department
Innovative Products Department Manager
Paweł Włudarczyk
tel.+48 (0-65) 525 45 37
cnjry.jyhqnepmlx@ivnpba.cy
Paweł Włudarczyk
Employee of Innovative Products
Department
Jarek Ciszak
tel.+48 (0-65) 525 96 37
wnerx.pvfmnx@ivnpba.cy
Jarek Ciszak
Engineer of Innovative Products
Department
Krystian Gil
tel.+48 (0-65) 525 96 37
xelfgvna.tvy@ivnpba.cy
Export Markets Development Director
Piotr Chojnacki
tel. +48 (065) 525 45 45
cvbge.pubwanpxv@ivnpba.cy
Export Manager
Adam Czerepak
tel. +48 (065) 525 45 31
nqnz.pmrercnx@ivnpba.cy
V-ce Export Manager
Michał Sapleta
tel. +48 (065) 525 45 42
zvpuny.fncyrgn@ivnpba.cy
Michał Sapleta
Export Sales Coordinator
Paulina Kaszuba
tel. +48 (065) 525 45 47
cnhyvan.xnfmhon@ivnpba.cy
Export Sales Coordinator
Tomasz Pułkownik
tel. +48 (065) 525 96 77
gbznfm.chyxbjavx@ivnpba.cy
Tomasz Pułkownik
Export Sales Coordinator
Weronika Nowak
tel. +48 (065) 525 96 60
jrebavxn.abjnx@ivnpba.cy
Export Sales Coordinator
Iwona Witkowska
tel. +48 (065) 525 96 36
vjban.jvgxbjfxn@ivnpba.cy
Engineering Consultant
Jakub Ciesielski
tel.+48 (065) 525 45 71
wnxho.pvrfvryfxv@ivnpba.cy
Vice-chairman
CFO
Artur Pawlak
tel.+48 (065) 525 45 34
neghe.cnjynx@ivnpba.cy
Deputy of Chief Accountant
Wojciech Grajnert
tel.+48 (065) 525 45 66
jbwpvrpu.tenwareg@ivnpba.cy
Deputy of Chief Accountant
Jolanta Radziwinowicz
tel.+48 (065) 525 96 45
wbyn.enqmvjvabjvpm@ivnpba.cy
Jolanta Radziwinowicz
Accountant
Marta Wawrzyniak
tel.+48 (065) 525 45 50
znegn.jnjemlavnx@ivnpba.cy
Accountant
Paulina Grajnert
tel.+48 (065) 525 45 59
cnhyvan.tenwareg@ivnpba.cy

 

Accountant
Fleet Manager
Mateusz Zaleśny
tel.+48 (065) 525 45 75
zngrhfm.mnyrfal@ivnpba.cy
Junior Accountant
Marzena Nowak
tel.+48 (065) 525 96 64
znemran.wrmvrefxn@ivnpba.cy
Junior Accountant
Małgorzata Rosik
tel.+48 (065) 525 96 46
znytbemngn.ebfvx@ivnpba.cy
Junior Accountant
Joanna Bibik
tel.+48 (0-65) 525 96 46
wbnaan.ovovx@ivnpba.cy
Financial Analyst
Łukasz Dziubałka
tel.+48 (065) 525 96 50
yhxnfm.qmvhonyxn@ivnpba.cy
Research and Development
Manager
Karol Bzdawka
tel.+48 695 952 264
xneby.omqnjxn@ivnpba.cy
Purchasing Department Manager
Marcin Zieliński
tel. +48 (0-65) 525 96 68
znepva.mvryvafxv@ivnpba.cy
V-ce Purchasing Department Manager
Izabela Opoka
tel. +48 (0-65) 525 96 40
vmnoryn.bcbxn@ivnpba.cy
Purchasing and Stock Coordinator
Łukasz Kończak
tel. +48 (0-65) 525 96 58
yhxnfm.xbapmnx@ivnpba.cy
Purchasing and Stock Coordinator
Marta Józefiak
tel. +48 (0-65) 525 96 40
znegn.wbmrsvnx@ivnpba.cy
  Technical Drawings
Manager of Technical Drawings Department  
Piotr Szwarczyński
tel.+48 (0-65) 525 45 69
cvbge.fmjnepmlafxv@ivnpba.cy
Piotr Szwarczyński
Technical Drawings Department Engineer
Filip Michalak
tel.+48 (0-65) 525 96 63
svyvc.zvpunynx@ivnpba.cy
Technical Drawings Department Engineer
Amadeusz Tyczyński
tel.+48 (0-65) 525 45 65
nznqrhfm.glpmlafxv@ivnpba.cy
  Maintenance Department
Maintenance Department Manager
Mariusz Kuźniak
tel.+48 (0-65) 525 96 70
znevhfm.xhmavnx@ivnpba.cy
Mariusz Kuźniak
Deputy of
Maintenance Department Manager
Dariusz Markiewicz
tel.+48 (0-65) 525 96 38
qnevhfm.znexvrjvpm@ivnpba.cy
Dariusz Markiewicz
 
Production Account Specialist
Hanna Organistka
tel.+48 (0-65) 525 96 42
unaan.betnavfgxn@ivnpba.cy

Production Account Specialist
Anna Boguszyńska
tel.+48 (0-65) 525 45 77
naan.obthfmlafxn@ivnpba.cy
 
 
Production Junior Account Specialist
Ewelinan Picz
tel.+48 (0-65) 525 45 77
Sales Specialist
Honorata Zielińska
tel.+48 (0-65) 525 96 66
ubabengn.mvryvafxn@ivnpba.cy
Sales Specialist
Janusz Polaszewski
tel.+48 (0-65) 525 45 49
wnahfm.cbynfmrjfxv@ivnpba.cy
Janusz Polaszewski
Sales Specialist
Anna Szczepińska
tel.+48 (0-65) 525 96 54
naan.fmpmrcvafxn@ivnpba.cy
IT Group Coordinator
Jacek Szczepiński
tel.+48 (0-65) 525 45 52
wnprx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy
Jacek Szczepiński
ERP System Implementation Coordinator
Marcin Bień
tel.+48 (0-65) 525 45 54
znepva.ovra@ivnpba.cy
ERP system Administrator & Programmer
Jacek Hajdarowicz
tel.+48 (0-65) 525 96 52
wnprx.unwqnebjvpm@ivnpba.cy
HR Manager
Grażyna Pajzert
tel.+48 (0-65) 525 45 41
tenmlan.cnwmreg@ivnpba.cy

Payroll and Human Resources Specialist
Paulina Stankowiak

tel.+48 (0-65) 525 96 42
cnhyvan.fgnaxbjvnx@ivnpba.cy

Assistant of Payroll and Human Resources Department
Korina Wleklik

tel.+48 (0-65) 525 96 42
xbevan.jyrxyvx@ivnpba.cy
Social Manager
Szymon Sobczak
tel.+48 (0-65) 525 45 40
fmlzba.fbopmnx@ivnpba.cy

Szymon Sobczak

 

Quality Control

Quality Manager
Board Representative for FPC
Tomasz Sakowicz
tel.+48 (0-65) 525 45 68
gbznfm.fnxbjvpm@ivnpba.cy
Tomasz Sakowicz
Quality Controller

Jarosław Mizgalski
tel.+48 (0-65) 525 45 68
wnebfynj.zvmtnyfxv@ivnpba.cy

Jarosław Mizgalski
  Health and Safety
Health & Safety Specialist
Board Representative for
 Health and Safety System

Katarzyna Wojcieszak
tel.+48 (0-65) 525 96 39
xngnemlan.jbwpvrfmnx@ivnpba.cy

Logistics Manager
Marek Szczepiński
tel.+48 (0-65) 525 45 53
znerx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy
Marek Szczepiński
Deputy of Logistics Manager
Katarzyna Kurzawska
tel.+48 (0-65) 525 45 79
xngnemlan.xhemnjfxn@ivnpba.cy
 Logistics Specialist
Kinga Jeruzel
tel.+48 (0-65) 525 96 59
xvatn.wrehmry@ivnpba.cy
Logistics Specialist
Marta Łuczkowska
tel. +48 (0-65) 525 96 49
znegn.yhpmxbjfxn@ivnpba.cy
Logistics Specialist
Joanna Kisielińska
tel. +48 (0-65) 525 45 72
wbnaan.xvfvryvafxn@ivnpba.cy
Shipment Coordinator
Wacław Kubacik
tel. +48 (0-65) 525 96 54
jnpynj.xhonpvx@ivnpba.cy
Logistics Specialist
Magdalena Biernaczyk
tel. +48 (0-65) 525 96 57
zntqnyran.ovreanpmlx@ivnpba.cy
Junior Logistics Specialist
Jakub Angier
tel.+48 (0-65) 525 45 79
wnxho.natvre@ivnpba.cy