A4 Rzeszów - Wierzbna

Największy układ retencyjny w historii ViaCon Polska

Realizacja zadania Budowa autostrady A4 , odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód ) - Jarosław (węzeł Wierzbna ) od km 581+250 do km 622+450.
Na poniższych zdjęciach prezentujemy największy układ retencyjny jaki do tej pory wyprodukowała firma ViaCon Polska: 704m rur Ø3200 o łącznej objętości 5 660 m3.