Cięcie plazmowe

Firma ViaCon zaprasza do współpracy w zakresie usług cięcia plazmowego.          

Wyślij zapytanie

Przecinarka plazmowa

Parametry:

Maksymalny wymiar arkusza: 3500 x 14000 mm
Grubość cięcia: stal konstrukcyjna: 0,5 – 30 mm, stal nierdzewna: 0,8 – 20 mm, aluminium: 1,2 – 25 mm

Opis technologii:

Cięcie plazmowe jest rodzajem cięcia łukowego i charakteryzuje się utworzeniem silnie skoncentrowanego plazmowego łuku elektrycznego, jarzącego się między elektrodą a materiałem, który go topi i wyrzuca ze szczeliny cięcia. Plazmowy łuk elektryczny to silnie zjonizowany gaz, przemieszczający się z dyszy plazmowej z prędkością bliską prędkości dźwięku. Temperatura wiązki plazmy oscyluje przy wartościach 10 000 – 30 000 K i zależy od natężenia prądu oraz rodzaju i składu gazu plazmowego. Dzięki dużej energii cieplnej łuku plazmowego cięcie może być realizowane w szerokim zakresie prędkości.

Ten rodzaj cięcia umożliwia rozdzielenie wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny, m.in. aluminium, różne rodzaje stali nierdzewnej oraz stali miękkiej. Cięcie plazmowe jest obecnie najbardziej powszechnym procesem cięcia termicznego stali wysokostopowych. Charakteryzuje się m.in. dużą wydajnością, dobrą jakością ciętej krawędzi. W porównaniu z cięciem laserowym umożliwia przecinanie materiałów o większych grubościach oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi (mniejsze nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne). Bardzo często cięcie plazmą jest stosowane do przecinania stali niestopowych – zamiast cięcia gazowego. Jest to spowodowane znacznie niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Czym jest plazma?

Plazma jest czwartym stanem skupienia, ale z racji tego, że ponad 99,9% materii składa się właśnie z tej substancji, powinna być nazywana pierwszym stanem skupienia. Jest to gaz będący mieszaniną wysoko zjonizowanych cząstek materii. Składają się na niego jony o ładunku dodatnim, ujemnym oraz obojętnym.

Z racji obecności dużej ilości jonów o różnym ładunku i swobodnych elektronów plazma posiada zdolność przewodzenia prądu elektrycznego. Pod wpływem wzrostu temperatury maleje opór elektryczny plazmy, co powoduje, że staje się lepszym przewodnikiem niż metale.

Czym jest cięcie plazmowe?

Cięcie to proces rozdzielania materiału, a dokładnie wiązań atomowych wzdłuż określonej linii bez wpływu na jego stan fizyczny. Dobierając odpowiednią metodę, należy uwzględnić kilka czynników:

 • rodzaj materiału,
 • grubość,
 • wymaganą jakość i dokładność cięcia,
 • czas cięcia,
 • cenę urządzenia i koszty procesu

Cięcie plazmowe - co to jest?

Cięcie plazmowe jest jednym z rodzajów cięcia, w którym znaczącą rolę odgrywa temperatura (stąd zwane jest termicznym). Stosuje się przy nim łuk plazmowy (czyli zawężony). Gazy stanowiące źródło destylują w nim i częściowo podlegają jonizacji. Utworzona w ten sposób wiązka plazmy osiąga wysoką temperaturę i energię kinetyczną, co przyczynia się do topnienia bądź częściowego odparowania materiału. Podczas procesu tworzy się szczelina cięcia.

Co podlega cięciu?

Cięciu podlegają prawie wszystkie topliwe i przewodzące prąd elektryczny metale – stal węglowa i stopowa, aluminium. Tniemy zarówno w materiale powierzonym, jak i swoim. Jednym z przetworzonych metali podlegających cięciu jest blacha.

Dla cięcia plazmowego całe ciepło wymagane do stopienia materiału powinno pochodzić tylko z łuku plazmowego, co powoduje, że grubość blachy podlegającej cięciu jest ograniczona. W przypadku cięcia plazmowego rozróżnia się łuk przenoszony i nieprzenoszony. Dla tego procesu materiał cięty powinien przewodzić prąd elektryczny, jako że stanowi część obwodu elektrycznego. Ta metoda jest odpowiednia do cięcia zarówno materiału o niewielkiej, jak i dużej grubości cięcia. Stosowany gaz plazmowy decyduje o przenoszeniu energii. W przypadku cięcia za pomocą łuku nieprzenoszonego materiał nie stanowi elementu obwodu łuku elektrycznego. Cięcie plazmowe za pomocą łuku nieprzenoszonego jest odpowiednie tylko do cięcia z niskimi osiągami, jako że dysza plazmowa spełnia role anody.

Jak przebiega proces cięcia plazmy?

Cięcie plazmowe polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej. Przepuszczanie strumienia sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny wywołuje jonizację, a dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarzany jest strumień plazmy. Powszechnie stosowany gaz plazmowy to powietrze. Zwykle używa się argonu, azotu, wodoru, dwutlenku węgla i mieszanki argon-wodór lub argon-hel. Nasza firma dysponuje maszyną CNC wyposażoną w stół roboczy o imponujących rozmiarach 3500 x 14000 mm, pozwala to na wypalanie dużych kształtów bez spoin co oddziałuje na efekt wizualny.

Parametry cięcia plazmowego

Można wyróżnić 8 podstawowych parametrów cięcia plazmowego:

 • natężenie prądu – decyduje o temperaturze i energii łuku plazmowego. Wraz ze wzrostem natężenia prądu zwiększa się również prędkość cięcia lub grubość przecinanego materiału,
 • napięcie łuku – decyduje o sprawnym przebiegu procesów cięcia plazmowego, wynosi od 50 do 200 V,
 • prędkość cięcia – dobierana do natężenia prądu i grubości ciętego materiału,
 • grubość cięcia – do niej należy dopasować natężenie prądu i prędkość cięcia. Dla poszczególnych materiałów wynoszą:
  • a) stal konstrukcyjna – 0,5-30 mm (cięcie jakościowe), 20 mm (przebicie produkcyjne)
  • b) stal nierdzewna – 0,8-20 mm (cięcie jakościowe), 16 mm (przebicie produkcyjne)
  • c) aluminium – 1,2-25 mm (cięcie jakościowe), 16 mm (przebicie produkcyjne)
 • rodzaj i ciśnienie oraz natężenie przepływu gazu plazmowego – prędkość wypływu strumienia plazmy z palnika oraz temperatura zależą od natężenia prądu, średnicy i kształtu, jaką osiąga dysza plazmowa,
 • rodzaj i konstrukcja elektrody,
 • średnica dyszy zwężającej,
 • położenie palnika względem ciętego przedmiotu – palnik powinien być prowadzony prostopadle do ciętej powierzchni.

Źródła plazmowe

Podczas procesu cięcia korzystamy ze sprawdzonego źródła plazmy. Najwyższej jakości plazma zapewnia wysokie tępo cięcia oraz stabilność procesu. Źródło plazmy wysokiej jakości wpływa na żywotność elementów eksploatacyjnych maszyn oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Dzięki temu cięcie plazmą jest nie tylko efektywne, ale także wydajne i atrakcyjne cenowo.

Skontaktuj się z nami

Sprawdź także cięcie plazmowe Warszawa, cięcie plazmowe Poznań, cięcie plazmowe Bydgoszcz

 • maszyna do cięcia plazmowego
 • wycinanie plazmą
 • plazma do cięcia metalu
 • plazma cnc
maszyna do cięcia plazmowego
wycinanie plazmą	plazma do cięcia metalu	plazma cnc