Karpacz ul. Parkowa

Konstrukcja stalowa z blachy falistej MultiPlate MP200 VBH-19

W 2012 roku w Karpaczu rozpoczęto budowę tunelu komunikacyjnego w ciągu budowanej obwodnicy drogowej centrum Karpacza. Tunelem przeprowadzona zostanie projektowana ulica Parkowa o szerokości jezdni 7 m z obustronnymi chodnikami dla obsługi, a nad tunelem poprowadzony będzie stok „Kolorowa”. Tunel składa się z konstrukcji z blach falistych MultiPlate MP200 typu VBH19 opartej na żelbetowych ławach fundamentowych. Wewnątrz tunelu na jego konstrukcji wykonana zostanie izolacja ogniochronna, a na zewnątrz konstrukcji hydroizolacja.
Na długości 60 m tunel przebiega w linii prostej, natomiast na długości 40 m usytuowany jest w łuku poziomym o promieniu 80 m. W profilu podłużnym natomiast na długości 24 m ukształtowany jest w łuku pionowym wklęsłym o promieniu 1000 m, a na pozostałym odcinku w spadku 0,5%. Dopasowanie konstrukcji z blach falistych do łuku poziomego uzyskano poprzez wykonanie 7 załamań konstrukcji.