Most tymczasowy Wrocław

Objazd mostu Widawskiego - styczeń 2013

Nazwa zadania: Wykonanie objazdu wraz z mostem tymczasowym dla zadania "Przebudowa mostu drogowego Widawskiego w ciągu ul. Sułowskiej na rzece Widawie we Wrocławiu oraz likwidacja objazdu po okresie eksploatacji".

Informacje o montażu:
Środa 9.01 rozpoczęcie montażu, bezpośrednio za przyczółkiem.
Niedziela 13.01 wstawienie mostu w miejsce docelowe przy użyciu żurawia samojezdnego o udźwigu 300 t.
Poniedziałek-wtorek 14-15.01 montaż pomostów (zakończenie montażu).

Informacje techniczne:
Rozpiętość przęsła: 27,43 m
Szerokość jezdni między krawężnikami: 7,32
Klasa obciążenia: B wg PN-85/S-10030