Charłupia Wielka

Konstrukcja SC-39B

Poniżej prezentujemy zdjęcia naszej konstrukcji wybudowanej w ramach zadania:

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w km 11+138 nr JNI 1027748 w m. Charłupia Wielka

Konstrukcja z blach falistych SuperCor SC-39B
Światło poziome: 9,15
Światło pionowe: 1,94
Długość dołem: 15,84
Długość górą: 12,89