Obwodnica Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19

Montaż konstrukcji SuperCor-18NA

Konstrukcja SC-18NA
Światło poziome – 14,5m
Światło pionowe – 4,76m
Długość – 40,12m

Na zdjęciach jedna z dwóch konstrukcji budowanych w ramach zadania: „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Z jednej strony wlot wzmocniony za pomocą geosiatek jednokierunkowych dostarczonych przez Viacon Polska.

Autor zdjęć: Marcin Smuk (ViaCon Sp. z o.o.)