Dział Techniczny

Kierownik Robót Montażowych
Maciej Wójcik
tel. 601 760 875
znpvrw.jbwpvx@ivnpba.cy
Maciej Wójcik
Zastępca Kierownika Robót Montażowych
Mateusz Lubieniec
tel. 601 721 025
zngrhfm.yhovravrp@ivnpba.cy
Inżynier Budowy, Operator Drona
Piotr Tusiński
tel. 695 952 870
cvbge.ghfvafxv@ivnpba.cy