Publikacje

Autor Tytuł
Tomala P., Chowaniec K., Tusiński P.  Budowa prefabrykowanego żelbetowego mostu kolejowego w ciągu LKE 59, Magazyn Mosty, 2020
Tomala P. Wiadukt drogowy z blach falistych o największej na świecie rozpiętości, Magazyn Mosty, 2019, nr 3/4, str. 15-19
Tomala P., Tusiński P. Przejście dla pieszych z elementów prefabrykowanych, Materiały Budowlane, 2019, nr 4, Temat wydania
Tomala P., Tusiński P. Budowa w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego w ciągu LK7, Materiały Budowlane, 2019, nr 4, 70-71
Tomala P., Nowak M. ViaCon światowym rekordzistą, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2019, nr 4(85), lipiec - sierpień
Tomala P., Graczyk M., Tusiński P. Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Zielony Most w Krakowie, Magazyn Mosty, 2018, nr 1, str. 56
Węgrzynowski M.  Budowa ekologicznych przejść dla zwierząt WD-27 i WD-29, Materiały Budowlane, 2018, nr 7, str. 38-39
Tomala P., Węgrzynowski M.  Budowa mostu drogowego z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów żelbetowych CON/SPAN, Magazyn Autostrady, 2017, nr 5, str. 158-159
Peroński M. Stabilizacja podłoża - Geosyntetyki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2016, nr 2(65) marzec-kwiecień 
Tomala P. Przegląd krajowych konstrukcji gruntowo-powłokowych dużej rozpiętości, Materiały Budowlane, 2016, nr 4 , str. 51-53
Tomala P. Realizacja przejścia pieszo-rowerowego pod linią E5 w obrębie stacji Wrocław Osobowice, Rynek Kolejowy, 2015
Tomala P. Wzmacnianie obiektów za pomocą konstrukcji z blach falistych, 2015
Peroński M. Stabilizacja gruntu- geosyntetyki, Magazyn Autostrady 4/2015
Węgrzynowski M., Tomala P. Żelbetowe prefabrykowane obiekty inżynierskie CON/SPAN, Materiały Budowlane maj 2015
Peroński M. Geosiatki, Magazyn Autostrady, październik 2014
Zawisza M., Radziemski P. Stabilizacja osuwisk za pomocą geosyntetyków, Nowoczesne Bud. Inzynieryjne, październik 2014
Gbiorczyk E. Zielone dachy ekstensywne, czerwiec, Materiały Budowlane, 2014
Machelski Cz., Michalski J.B. Czynne wzmocnienie mostu sklepionego, 2014
Machelski Cz., Mońka M. Deformacja powłoki obiektu gruntowo-powłokowego jako efekt obciążenia stałego, Mosty, lipiec 2014
Iwaniak R. Przejścia dla zwierząt - typy konstrukcyjne, Magazyn Autostrady, kwiecień 2014
Mazurowski P. Konstrukcje z blach falistych Eco-Plate. Magazyn Autostrady, kwiecień 2014
Słyś D. Przejścia i przepusty dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym, Magazyn Autostrady, kwiecień 2014
Machelski Cz. Elementy architektoniczne mostowych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych, Magazyn Autostrady, kwiecień 2014
Madaj A. Trwałość kostrukcji podatnych z blach falistych, Magazyn Autostrady, kwiecień 2014
Peroński M. Geotkaniny, Magazyn Autostrady, maj 2014
Machelski Cz. konstrukcje gruntowo-powłokowe stosowane w mostownictwie, Inżynier Budownictwa, maj 2014
Wysokowski A. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej, Now. Budownictwo Inż., maj 2014
Wilgusiak R. Metoda na zwierza, Ekologia na kolei, Kurier Kolejowy, przejścia dla zwierząt 6 2014
Peroński M. Geowłókniny - zastosowanie i istotne parametry. Magazyn Autostrady 4/2013
Bednarek B., Peroński M. Rury i konstrukcje podatne oraz geosyntetyki - zastosowania kolejowe. Infrastruktura Transportu, nr 5/2013, Katowice 2013
Zawisza M. Trwałość ścian oporowych z gruntu zbrojonego, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Marzec – Kwiecień 2013
Zawisza M. Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami, Drogi Samorządowe - wrzesień 2012
Szczepiński J. Konstrukcje podatne z blach falistych w inżynierii komunikacyjnej. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, lipiec - sierpień 2012
Tomasz T. Konstrukcje podatne z blach falistych - zastosowania kolejowe, 2012
Bednarek B. Przejścia dla zwierząt ze stalowych blach falistych nad autostradą A2 Nowy Tomyśl - Świecko. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne, nr 3/2012, Będzin 2012
Machelski Cz., Michalski J. B., Janusz L. Abort tensioning and peaking effects durning construction and service of corrugated soil- steel bridges. Paper, n# 12-2167, TRB 2012
Zawisza M. Ściany oporowe z gruntu zbrojonego, Materiały Budowlane, nr 11/2011, ISSN 0137–2971, Warszawa 2011
Zawisza M., Janusz L. Wzmacnianie podłoża gruntowego pod nawierzchnią drogową, Polskie Drogi, nr 4/2011,  ISDN 1232–7484, Warszawa, 2011
Janusz L., Czerepak A., Tomala P., Bednarek B. Metody projektowania konstrukcji z blach falistych. Materiały Budowlane, nr 4/2011, ISSN 0137–2971, Warszawa 2011
Machelski Cz., Michalski J. B., Janusz L. Efficiency of tenszbing of Corrugated Steel Structures, CD-Rom, paper n# 10-0903, TRB 2010
Janusz L., Bednarek B., Czerepak A. New Generation Bridges of Composite Soil - Steel Structures, Sofia 2010
Janusz L., Bednarek B., Czerepak A. Prefabrykacja konstrukcji podatnych z blach falistych. Wrocławskie Dni Mostowe, Prefabrykacja w budownictwie, Wrocław 23-24 listopada 2010, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010
Machelski Cz., Michalski J.B., Janusz L. Deformation Factors of Buried Corrugated Structures. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C. 2009
Zawisza M. , Peroński M. Geosyntetyki a ochrona środowiska, Materiały Budowlane, nr 12/2009, ISSN 0137–2971, Warszawa 2009
Zawisza M. Geotkaniny zamiast stabilizacji cementowej - Geosyntetyki do budowy polskiej autostrady, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2 (17) marzec - kwiecień 2008, ISSN 1734-6681, Kraków 2008
Zawisza M. Wzmocnienie nasypów kolejowych za pomocą geosyntetyków,  Materiały Budowlane, nr 4/2008, ISSN 0137–2971, Warszawa 2008
Janusz L., Bednarek B., Tomala P. Ostatnie doświadczenia w budowie obiektów z blach falistych o bardzo dużej rozpiętości. Wrocławskie Dni Mostowe 27-28 listopada 2008
Janusz L., Madaj A. Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1639-2, Warszawa 2008
Zawisza M. Montaż geosyntetyków,  Materiały Budowlane, nr  8/2007, ISSN 0137–2971, Warszawa 2007
Zawisza M. Geosyntetyki w budownictwie inżynierskim, Materiały Budowlane, nr  4/2007, ISSN 0137–2971, Warszawa 2007
Wysokowski A., Staszczuk A., Bednarek B. Decrease of negative impact of transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Wysokowski A., Janusz L. General conclusions based on testing of various types of corrugated flexible structures in laboratory in natural scale. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Machelski Cz., Antoniszyn G., Janusz L. Evaluation of simlifications of 2D models of soil-steel shell bridges. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Janusz L., Madaj A., Sturzbecher K. Railway grade separation made of corrugated steel plate structure - long term research. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Janusz L., Kapliński O. Predicting costs of assembly of buried flexible structures. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Janusz L. Application of multi-criteria optimization methods in choosing material solutions for construction of flexible steel culverts. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Madaj A., Bednarek B. Internal stresses in helically corrugated steel pipes and pipe-arches. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Bednarek B., Czerepak A. Animal crossing built over A2 motorway in Poland. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Janusz L. i inni Buried Flexible Steel Structures. Archives of Institute of Civil Engineering 1/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-4007, Poznań 2007
Zawisza M. Geosyntetyki na składowiskach odpadów komunalnych, Materiały Budowlane, nr 11/2006, ISSN 0137–2971, Warszawa 2006
Janusz L., Bednarek B., Machelski C., Maliszkiewicz P. Ekomosty o konstrukcji z blach falistych. Eko-Most 2006. Trwałe obiekty mostowe w środowisku. ISBN 83-89252-85-6, Warszawa 2006
Janusz L., Bednarek B. Trendy w kierunkach rozwoju konstrukcji podatnych z blach falistych w najbliższych latach. Materiały Budowlane, nr 4/2006, ISDN 0137–2971, Warszawa 2006
Janusz L., Bednarek B., Zouhar J., Sana M. The biggest animal overpass made of CSPS in the world. 11 Mezinarodni Sympozium MOSTY 2006, ISBN 80-86604-05-5, Brno 2006
Janusz L., Bednarek B., Tomala P. Pierwszy w Europie trójprzęsłowy wiadukt z konstrukcji z blach falistych SuperCor Box. Materiały Budowlane. 1/2006, ISSN 0137-2971, Warszawa 2006
Janusz L., Bednarek B., Tomala P. Koszty estetyki przy budowie obiektów mostowych z blach falistych, Popowo 2005
Janusz L., Bednarek B. Systemy retencyjno–separacyjne ORM z rur HelCor. Materiały Budowlane, nr 4/2005, ISDN 0137–2971, Warszawa 2005
Janusz L., Bednarek B. Największe na świecie przejście dla zwierząt nad autostradą wykonane z konstrukcji z blach falistych. Materiały Budowlane, nr 9/2005, ISDN 0137–2971, Warszawa 2005
Janusz L., Bednarek B. Największe konstrukcje ze stalowych blach falistych. Magazyn Autostrady 4/2005, ISSN 1730-0703, Warszawa 2005
Janusz L., Bednarek B. Innovations in deep corrugated long span structures. Proceedings of the conference Innovation In Building Engineering, University of Zielona Góra, 25 February 2005, Zielona Góra, Poland
Zawisza M., Janusz L. Ochrona przeciwerozyjna konstrukcji gruntowych, Materiały Budowlane. 7/2004, ISSN 0137–2971, Warszawa 2004
Vaslestad J., Madaj A., Janusz L., Bednarek B. Field measurement of an old brick culvert sliplined with a corrugated steel culvert. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C. 2004
Madaj A., Janusz L., Bednarek B. Ocena współpracy podatnej konstrukcji wiaduktu kolejowego z gruntem na podstawie wieloletnich obserwacji. II Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca budowli z podłożem gruntowym, ISDN 83–88229–61–3, Białystok - Białowieża 2004
Madaj A., Bednarek B., Janusz L. Doświadczenia z wykorzystania konstrukcji z blach falistych do wzmacniania obiektów inżynierskich. Materiały Budowlane, nr 10/2004, ISDN 0137–2971, Warszawa 2004
Janusz L., Zawisza M. Funkcje spełniane przez materiały geosyntetyczne w konstrukcjach inżynierskich. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu Geotechnika i budownictwo specjalne, Zakopane 2004
Janusz L., Bednarek B., Zouhar J. Design and construction of the biggest animal overpass in Europe with the use of flexible structures. 9th International Symposium Bridges 2004, Brno 2004
Janusz L., Bednarek B. Zastosowanie rur z polietylenu do budowy przepustów. Materiały Budowlane, nr 4/2004, ISDN 0137–2971, Warszawa 2004
Janusz L., Bednarek B. HelCor PA – pierwsze w Europie rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo–kołowym. Materiały Budowlane, nr 1/2004, ISDN 0137–2971, Warszawa 2004
Bednarek B., Janusz L., Mielnik Ł. Badania konstrukcji aluminiowych z blach falistych. XVIII Dni Technika w Małopolsce, Zeszyty Naukowo–Techniczne Oddziału SITK Krakowie, Materiały Konferencyjne nr 64, ISDN 1231–9155, Kraków 2004
Bednarek B., Janusz L. Rury i konstrukcje podatne jako obiekty inżynierskie w miastach. Polskie Drogi nr 03/2004, ISDN 1232–7484, Warszawa 2004
Bednarek B., Janusz L. Przepusty ze stalowych blach falistych. Polskie Drogi nr 01–02/2004, ISDN 1232–7484, Warszawa, 2004
Vaslestad J., Janusz L., Bojarov O. Full scale testing of long span deep corrugated steel structures, 25th Conference 25-27 August 2003, Vilnius, Lithuania 2003
Madaj A., Bednarek B., Janusz L., Vaslestad J. Badania po roku eksploatacji współpracy konstrukcji stalowej z blach falistych zastosowanej do wzmocnienia przepustu ceglanego. XIII Seminarium Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski, ISSN 1429-8929, Poznań 17-18 czerwca 2003
Johansson M., Bednarek B., Janusz L., Mielnik Ł. Johansson M., Bednarek B., Janusz L., Mielnik Ł.: System izolacji przeciwwodnej DeckProof. Materiały Budowlane nr 7/2003, ISDN 0137–2971, Warszawa 2003
Janusz L., Winkowska–Pawlak H., Bednarek B., Mielnik Ł. Zastosowanie geosyntetyków w celu zmniejszenia wpływu obciążeń zewnętrznych na konstrukcje podatne z blach falistych. Magazyn Autostrady 4/2003, ISSN 1730-0703, Warszawa czerwiec-lipiec 2003
Janusz L., Winkowska–Pawlak H., Bednarek B., Mielnik Ł. Ekologiczne przejścia dla zwierząt. Magazyn Autostrada 3/2003, ISSN 1640-2138, Warszawa kwiecień-maj 2003
Janusz L., Bednarek B., Mielnik Ł., Zouhar J. Zkoušeni poddajnych konstrukci z vlniteho plechu v železničnim stavitelstvi. Konference Železnicni Mosty (A Tunely) Sudop Praha a.s., 23 ledna 2003
Janusz L., Bednarek B., Mielnik Ł. Zkouseni flexibilnich trub pod zeleznicnim zatizenim. 8 Mezinarodni Sympozium MOSTY 2003, ISBN 80-86604-05-5, Brno 2003
Janusz L., Bednarek B., Mielnik Ł. Największa w Europie konstrukcja ze stalowych blach falistych. Materiały Budowlane, nr 10/2003, ISDN 0137–2971, Warszawa 2003
Janusz L. Zkousky velkorozponovych konstrukci z vlniteho plechu. Konstrukce Odporny Casopis Pro Stavebnictvi A Strojirenstvi 1/2003, ISSN 1213-8762, Leden 2003
Janusz L. Badanie pracochłonności montażu konstrukcji z blach falistych o fali 150x50 i 308x140. IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Wojskowa - współdziałanie z układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych”, Zeszyty Naukowe - Wydanie specjalne Inżynieria wojskowa współdziałanie z układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, ISSN 1230-5243, Wrocław 2003
Bednarek B., Janusz L., Mielnik Ł. Nowe rozwiązania w zakresie budowy przepustów w ciągach wartkich potoków. XVII Dni Technika w Oddziale Południowo–Wschodnim GDDKiA w Krakowie, Zeszyty Naukowo–Techniczne Oddziału SITK Krakowie, Materiały Konferencyjne nr 55, ISDN 1231–9155, Kraków 2003
Bednarek B., Janusz L., Mielnik Ł. Największa w Europie konstrukcja ze stalowych blach falistych. Materiały Budowlane nr 10/2003, ISDN 0137–2971, Warszawa 2003
Vaslestad J., Madaj A., Janusz L. Field Measurements of Long Span Corrugated Steel Culvert Replacing Corroded Concrete Bridge. Transportation Research Record Journal of the Transportation research Board No 1814”Designe of Structures 2002”, ISSN 0361-1981 ISBN 0-309-07740-0 Transportation Research Board Washington, D.C. 2002
Vaslestad J., Janusz L., Bednarek B. Estetyka obiektów mostowych z blach falistych. IV Krajowa Konferencja „Estetyka Mostów”, Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Warszawski Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, ISBN 83-905390-5-5, Popowo nad Bugiem, 17-19 kwietnia 2002
Vaslestad J. , Janusz L., Bednarek B., Mielnik Ł.: Instrumented full-scate test with geogird above the crown of corrugated steel box culvert. Proceedings of the Seventh International Conference On Geosynthetics, Geosynthetics State of the Art Recent Developments, 7ICG-Nice 2002, France 22-27 September 2002
Vaslestad J. , Janusz L., Bednarek B., Mielnik Ł. Budowa tuneli z blach falistych. Planowanie, projektowanie i realizacja komunikacyjnych budowli podziemnych, Materiały Międzynarodowego Sympozjum, ISDN 83–7242–225–7, Kraków 2002
Kamyk Zb., Janusz L. Zastosowanie blach falistych do budowy konstrukcji nośnych schronów i ukryć. Zeszyty Naukowe „Poglądy i doświadczenia Wydanie specjalne „Terroryzm chemiczny i biologiczny - działania wojsk i instytucji pozamilitarnych w sytuacjach kryzysowych”, ISSN 1230-5243, Wrocław – Szklarska Poręba 2002
Grzegorzewicz K., Janusz L. Przepusty stalowe z blachy falistej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynierii Wojskowej „Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych”, Tom 1 „Zagrożenia, systemy zarządzania i eksploatacji infrastruktury. Infrastruktura transportowa w sytuacjach kryzysowych. Logistyka sytuacji kryzysowych, ISBN 83-917164-1-4, Warszawa-Rynia 10-12 czerwca 2002
Bednarek B., Janusz L., Mielnik Ł. Naprawy szkód powodziowych przy zastosowaniu konstrukcji z blach falistych. Problematyka powodziowa w mostownictwie, Zeszyty Naukowo–Techniczne Oddziału SITK Krakowie, Materiały Konferencyjne nr 52, ISDN 1231–9155, Kraków 2002
Bednarek B., Janusz L. Nowoczesne technologie budowy przepustów drogowych. XVI Dni Technika w Oddziale Południowo–Wschodnim GDDP w Krakowie, Zeszyty Naukowo–Techniczne Oddziału SITK Krakowie, Materiały Konferencyjne nr 49, ISDN 1231–9155, Kraków 2002
Vaslestad J., Janusz L., Winkowska–Pawlak H. Analiza systemów zapewnienia jakości stosowanych przez niektórych producentów rur stalowych spiralnie nawijanych z Europu i Ameryki Północnej. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym” ISBN 83-910208-0-1, Poznań 2001
Vaslestad J., Janusz L., Bednarek B. Behaviour of flexible thin-walled steel structures for road and railway applications. Third International Conference on Thin-Walled Structures, Advances and Developments, Technical Uneversity of Łódź Poland, University of Strathclyde, UK, ISBN 0-08-043955-1, 2001
Vaslestad J., Janusz L. Metody wydłużania żywotności przepustów stalowych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym” ISBN 83-910208-0-1, Poznań 2001
Madaj A., Janusz L., Vaslestad J. Badania ceglanego przepustu, wzmocnionego konstrukcją stalową z blach falistych. XI Seminarium Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski, ISSN 1429-8929, Poznań 26-27 czerwca 2001
Janusz L., Madaj A. Zastosowanie konstrukcji podatnych z blach falistych do wzmacniania obiektów inżynierskich. Materiały Budowlane 8/2001, ISSN 0137-2971, Warszawa 2001
Janusz L. Projektowanie konstrukcji skrzynkowych z blach falistych. Polskie Drogi Nr 10, ISSN 1232-7484, Warszawa, październik 2001
Janusz L. Badania chronometrażowe przepustów stalowych z blach falistych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym” ISBN 83-910208-0-1, Poznań 2001
Vaslestad J., Janusz L., Bednarek B. Konstrukcje z blach falistych do budowy mostów. Materiały Budowlane 11/2000, ISDN 0137–2971, Warszawa 2000
Vaslestad J., Janusz L. Zastosowanie konstrukcji z blach falistych w inżynierii wojskowej. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Zeszyty Naukowe. Poglądy i Doświadczenia. Wydanie specjalne Inżynieria Wojskowa Problemy i Perspektywy, Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 1230-5243, Wrocław - Szklarska Poręba 2000
Vaslestad J., Janusz L. Największy w Polsce tunel drogowy z blach falistych. VI Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe” Kielce, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, ISBN 83-907304-9-9 Warszawa 2000
Janusz L., Madaj A. Wzmacnianie obiektów mostowych przy wykorzystaniu konstrukcji podatnych z blach falistych. X Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski, ISSN 1429-8929, Poznań 6-7 czerwca 2000
Madaj A., Janusz L., Vaslestad J. Badania „In situ” przepustu stalowego z blach falistych użytego do przebudowy ramowego wiaduktu kolejowego. IX Seminarium Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski, ISSN 1429-8929, Poznań 08-09 czerwca 1999
Janusz L. Małe mosty z blach falistych jako szybka i tania alternatywa dla tradycyjnych metod budowy mostów małych. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Badawcza „Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych”, Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowo-Zachodni, oddział Dolnośląski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2-3 grudnia 1999
Janusz L. Zastosowanie konstrukcji stalowych i rur podatnych ze stali i polietylenu do budowy przepustów, mostów i tuneli. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Dróg, Ulic i Lotnisk, ISBN 83-910208-0-0, Poznań ,10-11 września 1998