S5 Kaczkowo - Korzeńsko

Produkty firmy ViaCon Polska na zadaniu S5 Kaczkowo - Korzeńsko

Wzdłuż budowanej drogi S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko powstaje osiem obiektów inżynierskich w tym przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt oraz przejazdy pod drogami powiatowymi.
Do tego celu wykorzystano konstrukcje z blach falistych SuperCor® i MultiPlate MP200.
Na dziewięciu obiektach zastosowano ściany oporowe z gruntu stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem paneli żelbetowych typu ViaBlock. W sumie położono około 3410 m2 ścian.
W celu przeprowadzenia rowu odwadniającego zastosowano ułożone równolegle do konstrukcji SuperCor®, przepusty z rur HelCor® o średnicy Ø1900 (604,85 m) i Ø1500 (92,36 m).
W projekcie budowy obwodnicy S5 wykorzystano także materace i półmaterace gruntowe przy zastosowaniu geowłókniny S14 NW w ilości 840 000,00 m2.