Pracownicy ViaCon

Prezes Zarządu
Dyrektor Produkcji Grupy ViaCon
Marcin Kaleta
tel. +48 (065) 525 45 48
 

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Artur Pawlak
tel. +48 (065) 525 45 34
neghe.cnjynx@ivnpba.cy

Artur Pawlak

Asystentka Zarządu
Karolina Żołądek
tel. +48 (065) 525 45 45
Specjalista ds. Administracji
Honorata Zielińska
tel.+48 (065) 525 96 66
ubabengn.mvryvafxn@ivnpba.cy
Dyrektor produkcji: Marcin Kaleta tel: 65 525 45 48
Dział produkcji MultiPlate, SuperCor® i UltraCor®: Piotr Suchorski 65 525 96 55
Dział produkcji HelCor® i HelCor PipeArch®: Sławomir Sobczyk tel: 65 525 96 31
Dział produkcji PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro: Robert Mróz tel: 65 525 96 44
Dział produkcji Prefabrykaty Betonowe: Aleksandra Wołk tel: 65 525 96 35
Prezes Zarządu
Dyrektor Produkcji Grupy ViaCon
Marcin Kaleta
tel. (65) 525 45 48
znepva.xnyrgn@ivnpba.cy


Dyrektor Produkcji
Tomasz Poprawski
tel. (65) 525 96 38
gbznfm.cbcenjfxv@ivnpba.cy
 
Produkcja HelCor®
Kierownik Produkcji
HelCor® i HelCor PipeArch®
Sławomir Sobczyk
tel.(65) 525 96 31
fynjbzve.fbopmlx@ivnpba.cy

Sławomir Sobczyk

Zastępca Kierownika Produkcji
HelCor® i HelCor PipeArch®
Jakub Janowski
tel.(65) 525 96 72
wnxho.wnabjfxv@ivnpba.cy
 
Produkcja MultiPlate, SuperCor® i UltraCor®
Kierownik Produkcji
MultiPlate, SuperCor®, UltraCor®
Piotr Suchorski
tel. (65) 525 96 55
cvbge.fhpubefxv@ivnpba.cy
Inżynier Produkcji
MultiPlate, SuperCor®, UltraCor®
Amadeusz Tyczyński
tel. (0-65) 525 45 65
nznqrhfm.glpmlafxv@ivnpba.cy
 
Produkcja PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Kierownik Produkcji
 PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Robert Mróz
tel. (65) 525 96 44
eboreg.zebm@ivnpba.cy
Zastępca Kierownika Produkcji
PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Krzysztof Piechowiak
tel. (65) 525 45 32
xemlfmgbs.cvrpubjvnx@ivnpba.cy
 

Produkcja Prefabrykaty Betonowe

Kierownik Produkcji - Prefabrykaty Betonowe 
Koordynator Lean
Aleksandra Wołk
tel. (65) 525 96 35
nyrxfnaqen.jbyx@ivnpba.cy
Specjalista ds. Produkcji CON/SPAN
Jarek Ciszak
tel. (65) 525 96 79
wnerx.pvfmnx@ivnpba.cy
Jarek Ciszak
Inżynier Produkcji Prefabrykaty Betonowe
Konrad Gazda
tel. (65) 525 45 67
konrad.gazda@viacon.pl
  Dział Planowania Produkcji

 Planista Produkcji
Koordynator ds. Optymalizacji Procesów
Anna Łagocka-Nowak
tel. (0-65) 525 97 16
naan.yntbpxn-abjnx@ivnpba.cy

Kierownik Działu Eksportu Grupy ViaCon

Adam Czerepak
tel.(65) 525 97 31
nqnz.pmrercnx@ivnpba.cy
Zastępca Kierownika Eksportu
Michał Sapleta
tel. (65) 525 97 32
zvpuny.fncyrgn@ivnpba.cy
Koordynator Sprzedaży na Eksport
Paulina Kaszuba
tel. (65) 525 97 35
cnhyvan.xnfmhon@ivnpba.cy
Koordynator Sprzedaży na Eksport
Tomasz Pułkownik
tel. (65) 525 97 33
gbznfm.chyxbjavx@ivnpba.cy
Koordynator Sprzedaży na Eksport
Weronika Nowak
tel. (65) 525 97 36
jrebavxn.abjnx@ivnpba.cy
Koordynator Sprzedaży na Eksport
Iwona Witkowska
tel. (65) 525 97 37
vjban.jvgxbjfxn@ivnpba.cy
Inżynier Konsultant
Jakub Ciesielski
tel. (65) 525 97 34
wnxho.pvrfvryfxv@ivnpba.cy
V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Artur Pawlak
tel. (65) 525 45 34
neghe.cnjynx@ivnpba.cy
Zastępca Głównego Księgowego
Wojciech Grajnert
tel. (65) 525 45 66
jbwpvrpu.tenwareg@ivnpba.cy
Zastępca Głównego Księgowego
Jolanta Radziwinowicz
tel. (65) 525 96 45
wbyn.enqmvjvabjvpm@ivnpba.cy
Jolanta Radziwinowicz
Starsza Specjalistka ds. Księgowych
Marta Wawrzyniak
tel. (65) 525 45 50
znegn.jnjemlavnx@ivnpba.cy
Starsza Specjalistka ds. Księgowych
Paulina Grajnert
tel. (65) 525 45 59
cnhyvan.tenwareg@ivnpba.cy

 

Specjalista ds. Księgowych
Opiekun Floty
Mateusz Zaleśny
tel. (65) 525 45 75
zngrhfm.mnyrfal@ivnpba.cy
 
Specjalistka ds. Księgowych
Marzena Nowak
tel. (65) 525 96 64
znemran.wrmvrefxn@ivnpba.cy
Specjalistka ds. Księgowych
Joanna Kołodziejczyk
tel. (65) 525 96 46
wbnaan.xbybqmvrwpmlx@ivnpba.cy
 
Specjalistka ds. Księgowych
Aleksandra Witczak
tel. (65) 525 96 53
nyrxfnaqen.jvgpmnx@ivnpba.cy
Młodsza Specjalistka
ds. Księgowych
Małgorzata Rosik
tel. (65) 525 96 64
znytbemngn.ebfvx@ivnpba.cy
Analityk Finansowy Grupy Produkcyjnej
Dawid Andrzejewski
tel. (65) 525 97 18
qnjvq.naqemrwrjfxv@ivnpba.cy
Specjalista ds. Badań i Rozwoju
Karol Bzdawka
tel. 695 952 264
xneby.omqnjxn@ivnpba.cy
Specjalista ds. Badań i Rozwoju
Ewa Kościńska
tel. 506 952 611
rjn.xbfpvafxn@ivnpba.cy

 Kierownik Działu Zakupów
Łukasz Kończak
tel. (65) 525 96 58
lukasz.konczak@viacon.p 
 Zastępca Kierownika
Działu Zakupów
Izabela Opoka
tel. (65) 525 96 40
vmnoryn.bcbxn@ivnpba.cy
Koordynator Zakupów Surowca
 i Stanów Magazynowych
Marcin Zieliński
tel. (65) 525 96 68
Koordynator Zakupów Surowca
 i Stanów Magazynowych
Marta Józefiak
tel. (65) 525 96 40
znegn.wbmrsvnx@ivnpba.cy
Koordynator Zakupów Surowca
i Stanów Magazynowych
Przemysław Kujawiak
tel. (65) 525 97 17
cemrzlfynj.xhwnjvnx@ivnpba.cy
  Przygotowanie Produkcji
   
Kierownik Działu Przygotowania Rysunków
Piotr Szwarczyński
tel. (0-65) 525 45 69
cvbge.fmjnepmlafxv@ivnpba.cy
Piotr Szwarczyński
Młodszy Inżynier Działu Przygotowania Rysunków
Mikołaj Pawlaczyk
tel. (0-65) 525 96 63
zvxbynw.cnjynpmlx@ivnpba.cy
Młodszy Inżynier Działu Przygotowania Rysunków
Grzegorz Lubiejewski
tel. (0-65) 525 96 74
temrtbem.yhovrwrjfxv@ivnpba.cy
Młodszy Inżynier Działu Przygotowania Rysunków
Klaudiusz Jaraczewski
tel. (0-65) 525 96 41
xynhqvhfm.wnenpmrjfxv@ivnpba.cy
  Utrzymanie Ruchu
Kierownik Utrzymania Ruchu
Mariusz Kuźniak
tel. (0-65) 525 96 70
znevhfm.xhmavnx@ivnpba.cy
Zastępca Kierownika Utrzymania Ruchu
Dariusz Markiewicz
tel. (0-65) 525 96 51
qnevhfm.znexvrjvpm@ivnpba.cy
Dariusz Markiewicz
Koordynator Projektu, Specjalista ds. Reklamacji 
Paweł Włudarczyk
tel. (0-65) 525 96 37
cnjry.jyhqnepmlx@ivnpba.cy
Paweł Włudarczyk
 
Specjalista ds. Rozliczeń
Hanna Organistka
tel. (0-65) 525 96 73
unaan.betnavfgxn@ivnpba.cy

Specjalista ds. Rozliczeń
Anna Boguszyńska
tel. (0-65) 525 45 77
naan.obthfmlafxn@ivnpba.cy
Specjalista ds. Rozliczeń
Ewelina Picz
tel. (0-65) 525 96 33
rjryvan.cvpm@ivnpba.cy
Specjalista ds. Fakturowania Sprzedaży
Janusz Polaszewski
tel.+48 (0-65) 525 45 49
wnahfm.cbynfmrjfxv@ivnpba.cy

Janusz Polaszewski

Specjalista ds. Fakturowania Sprzedaży
Anna Szczepińska
tel.+48 (0-65) 525 96 76
naan.fmpmrcvafxn@ivnpba.cy
Koordynator Grupy ds. IT
Jacek Szczepiński
tel. (65) 525 45 52
wnprx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy
Pełnomocnik Zarządu
Koordynator, Administrator Systemu ERP
Marcin Bień
tel. (65) 525 97 10
znepva.ovra@ivnpba.cy
Programista, Administrator systemu ERP
Jacek Hajdarowicz
tel. (65) 525 97 11
wnprx.unwqnebjvpm@ivnpba.cy
Kierownik ds. Personalnych
Grażyna Pajzert
tel. (65) 525 45 41
tenmlan.cnwmreg@ivnpba.cy

Specjalista ds. Kadr i Płac
Paulina Stankowiak

tel. (65) 525 96 42
cnhyvan.fgnaxbjvnx@ivnpba.cy

Asystentka Działu Kadr i Płac
Korina Wleklik

tel. (65) 525 96 34
xbevan.jyrxyvx@ivnpba.cy
Kierownik ds. Socjalnych
Szymon Sobczak
tel. (65) 525 45 40
fmlzba.fbopmnx@ivnpba.cy

Szymon Sobczak

 

Jakość, ISO, ZKP

Kierownik ds. Jakości
Pełnomocnik Zarządu ds. ISO i ZKP
Tomasz Sakowicz
tel. (65) 525 45 68
gbznfm.fnxbjvpm@ivnpba.cy
Tomasz Sakowicz
Zastępca Kierownika ds. Jakości
Filip Rapior
tel. (65) 525 96 54
svyvc.encvbe@ivnpba.cy
Kontroler Jakości
Jarosław Mizgalski
tel. (65) 525 45 68
wnebfynj.zvmtnyfxv@ivnpba.cy
Jarosław Mizgalski
Kontroler Jakości
Korneliusz Smykowski
tel. (65) 525 45 68
  BHP
Główny Specjalista ds. BHP,
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP

Katarzyna Wojcieszak
tel. (65) 525 96 39
xngnemlan.jbwpvrfmnx@ivnpba.cy


Asystent Głównego Specjalisty ds. BHP

Marta Zalesińska
tel. (65) 525 45 37
znegn.mnyrfvafxn@ivnpba.cy

   
Kierownik Działu Logistyki
Jarosław Rawecki
tel. (0-65) 525 45 74
wnebfynj.enjrpxv@ivnpba.cy
Zastępca Kierownika Działu Logistyki
Katarzyna Kurzawska
tel. (0-65) 525 45 72
xngnemlan.xhemnjfxn@ivnpba.cy
Specjalista ds. Logistyki
Marek Szczepiński
tel. (0-65) 525 45 53
znerx.fmpmrcvafxv@ivnpba.cy
Marek Szczepiński
Specjalista ds. Logistyki
Kinga Jeruzel
tel. (0-65) 525 96 59
xvatn.wrehmry@ivnpba.cy

Specjalista ds. Logistyki
Marta Łuczkowska
tel. (0-65) 525 96 49
znegn.yhpmxbjfxn@ivnpba.cy

Specjalista ds. Logistyki
Joanna Kisielińska
tel. (0-65) 525 45 72
wbnaan.xvfvryvafxn@ivnpba.cy
Specjalista ds. Logistyki
Jakub Angier
tel. (0-65) 525 45 79
wnxho.natvre@ivnpba.cy
Specjalista ds. Logistyki
Marcin Kowalski
tel. (0-65) 525 97 05
znepva.xbjnyfxv@ivnpba.cy
Międzynarodowy Koordynator ds. Marketingu
Katarzyna Eltman
tel. (65) 525 96 47
xngnemlan.rygzna@ivnpba.cy
Katarzyna Eltman