pl
ViaCon » Dlaczego ViaCon?

Dlaczego ViaCon?

Działalność ViaCon

Grupa została założona w 1986 roku w Szwecji i Norwegii. ViaCon jest wiodącym dostawcą na rynku europejskim i koncentruje się na wytwarzaniu i sprzedaży podatnych konstrukcji z blachy falistej oraz rur karbowanych z tworzywa sztucznego wykorzystywanych do budowy mostów i przepustów, rozwiązań geotechnicznych oraz rozwiązań z zakresu gospodarowania wodami opadowymi. ViaCon oferuje innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. 

 

Wizja ViaCon

ViaCon chce zajmować wiodącą pozycję na kluczowych rynkach i cieszyć się uznaniem oraz szacunkiem ze względu na swoje kompetencje techniczne i oferowane rozwiązania.

Rodzimym rynkiem ViaCon jest Europa, a w szczególności Europa Środkowa i Północna. Firma ViaCon działa również na innych rynkach, podchodząc w sposób indywidualny do realizacji znajdujących się poza naszym podstawowym obszarem działalności. Obecnie firma ViaCon nie planuje rozszerzać zakresu działalności na skalę globalną, tylko skoncentrować się na umocnieniu swojej pozycji w Europie Zachodniej.

Koncentracja na zrównoważonym rozwoju oznacza, że firma ViaCon chce zróżnicować ofertę produktów, aby dostarczać efektywne kosztowo rozwiązania.

Wykorzystanie szerokich grupowych kompetencji technicznych w rozwiązaniach ViaCon jest kluczem do wyróżniania się na rynku i budowania trwałej konkurencyjności.

Priorytety strategiczne na pierwszym miejscu

Globalne wyzwania wymagają nowych modeli biznesowych. Świat się zmienia, a firma ViaCon wraz z nim. Programy i plany dalszego rozwoju  opracowano w 2020 roku. Prace zaowocowały poprawioną koncepcją biznesową, w której wyraźnie nakreślono priorytety strategiczne. Dzięki nowej strukturze organizacyjnej Grupy, składającej się z trzech jednostek biznesowych, i skonsolidowaniu działań sektora operacyjnego, jakie wprowadzono na początku 2021 roku, firma ViaCon zyskała solidną podstawę do dalszego rozwoju. 

ViaCon dąży do wypracowania solidnej pozycji na rynku europejskim. W oparciu o te priorytety strategiczne, firma ViaCon będzie rozwijać swoją działalność w segmencie „Bridges & Culverts Solutions”, wzmacniać swoją obecność w segmencie „GeoTechnical Solutions” i rozbudowywać działalność w segmencie „StormWater Solutions”. Na umocnienie naszej pozycji wpłynie również konsekwentne działanie na rzecz realizacji powyższych celów oraz zwiększenie wydajności dzięki nowym działaniom operacyjnym. W rezultacie firma ViaCon stanie się jeszcze lepszym partnerem dla wszystkich interesariuszy na gruncie społecznym i nie tylko, a przy tym poprawi swoją pozycję w każdym z segmentów w obszarze przyszłościowych rozwiązań..

Ukierunkowanie na klienta

Firma ViaCon zawsze była silnie skoncentrowana na dążeniu do rozpoznawania potrzeb klientów i tworzenia optymalnych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby każdego projektu. Wierzymy, że cel jakim jest pomyślny wynik końcowy, jest wypadkową zrozumienia potrzeb klienta, zastosowania dużej wiedzy technicznej i wysokiej jakości produktów, a także dobrania optymalnych rozwiązań do każdego projektu. 

Grupa ViaCon posiada ponad 35 lat doświadczenia w stosowaniu wyrobów własnej produkcji, a także wysokiej jakości produktów pochodzących od uważnie wyselekcjonowanych partnerów, z którymi Grupa współpracuje od dawna. ViaCon stale rozwija swoją ofertę produktów, aby dostarczać swoim klientom jeszcze bardziej wartościowe rozwiązania.