pl
ViaCon » GeoTechnical Solutions » Geotkaniny

Geotkaniny 

Geosyntetyki do separacji gruntu

Geotkaniny służą do wzmacniania dróg i oddzielania warstw gruntu

Geotkaniny to wyroby geosyntetyczne stosowane między innymi jako warstwa separacyjna między gruntami o różnym uziarnieniu.

Geotkaniny PES charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie do 1200 kN/m i wydłużeniem 10–12%. Są wykonane z poliestrowej przędzy wielowłóknowej.

Geotkaniny PP są wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz korozję chemiczną i biologiczną. Produkowane są z tasiemek polipropylenowych o wytrzymałości od 20 do 150 kN/m i wydłużeniu od 15 do 20%.

Skontaktuj się z nami
Martin Karu

Sales representative
+558 2566 587

Name Name

+558 2566 587

Download Catalogue

Cechy i zalety 

Redukcja kosztów

Geotkaniny stanowią opłacalne rozwiązanie, pozwalające na znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi metodami.  

Wysoka nośność

Geotkaniny charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz niewielkim wydłużeniem przy zrywaniu. 

Wielofunkcyjność

Można je stosować do wzmacniania i oddzielania warstw gruntu, a także do zastosowań hydrotechnicznych, na przykład jako ekrany przeciwmułowe. 

Przyjazne dla środowiska

Surowce stosowane do produkcji geotkanin są neutralne dla otoczenia. 

Duża trwałość

Trwałość geotkanin: co najmniej 100 lat w gruntach naturalnych o pH w zakresie 4–9 i temperaturze gruntu ≤ 25°C. 

Zastosowania
  • Wykonanie warstwy rozdzielającej między warstwami gruntu o różnych właściwościach

  • Wzmacnianie słabego podłoża gruntowego pod nawierzchnią drogową, podtorzem i fundamentami

  • Geotuby

  • Budowa dróg i linii kolejowych 

  • Budowa placów składowych, parkingów 

.

  • Osłona systemów drenarskich

  • Konstrukcje hydrotechniczne

  • Elementy zbrojenia murów oporowych

  • Budowa wysokich nasypów

  • Budowa wałów i zbiorników wodnych 

Request a quote or brochure
[contact-form-7 html_class = "exp-form-rounded-with-underline exp-button-pill-block" id="13363"]

Masz projekt do wykonania? 

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are Acrow bridges different from other ViaCon bridge solutions?

As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological. Also, they are not applicable for buried solutions. Comparing to other steel structures (UltraCor, SuperCor), they are faster and easier to assemble as the parts are completely prefabricated. However, they cannot be as wide as other structures, with a maximum width of roughly 11 m.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem! 

Skontaktuj się