pl
ViaCon » GeoTechnical Solutions » Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp

Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp

Geomaty są wyrobami stosowanymi powszechnie do ochrony skarp podatnych na erozję na skutek oddziaływania deszczu, spływającej wody, wiatru i fal. Geomaty występują w formie trwałego zabezpieczenia (maty syntetyczne) lub tymczasowego, tj. do momentu zazielenienia się skarp (maty biodegradowalne, np. mata kokosowa lub słomiana). 

Geokraty to wyroby polimerowe stosowane w celu stabilizacji gruntu. Do ich produkcji stosuje się polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), z którego wytwarza się produkt składający się z geokomórek przypominających plaster miodu. Geokraty dostarcza się w formie złożonej w sekcjach, na które składają się taśmy tworzące komórki.