pl
ViaCon » StormWater Solutions

StormWater Solutions

Systemy Retencyjne

Nasza wyspecjalizowana kadra świadczy konsultacje w zakresie doboru, projektowania oraz montażu zbiorników. 

Do najczęstszych obszarów zastosowania należą:  

Obszary mieszkalne
 • Ulice
 • Zabudowa kubaturowa i mieszkalna
 • Szkoły
 • Boiska
 • Parki
Obiekty komercyjne
 • Centra handlowo-usługowe
 • Centra biurowe
 • Szpitale i hotele
 • Obiekty gastronomiczne
 • Parkingi
 • Lotniska i porty
 • Dworce kolejowe i autobusowe
 • Drogi i Miejsca Obsługi Podróżnych
 • Stacje paliwowe
Obiekty przemysłowe
 • Centra logistyczne
 • Magazyny
 • Zakłady produkcyjne
 • Zakłady wodociągowe

Cechy i zalety 

Opłacalność

Instalacja zbiorników nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Przekłada się to na niższe koszty logistyczne, transportowe i montażu.  

Nasze możliwości produkcyjne pozwalają na produkcję zbiorników z elementów o długościach do 16 m i średnicy do 3900 mm. 

 

Szybki montaż

Instalację zbiornika przeprowadza wykwalifikowany zespół montażowy, a  sam proces przebiega szybko, w przypadku mniejszych obiektów może zostać zrealizowany w zaledwie jeden dzień. Pojedyncze segmenty instalacji mogą być łączone w ciągi, aby uzyskać wymaganą pojemność retencyjną. 

 

Odporność na trudne warunki środowiskowe

Stal o wysokiej wytrzymałości, ochronna powłoka przed korozją, prosta konstrukcja i ograniczenie ilości połączeń – to wszystko składa się na długi czas eksploatacji zbiorników. Zabudowę zbiorników można przeprowadzać zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.

Długi czas eksploatacji

Zbiorniki wykonane ze stalowych rur HelCor® są zabezpieczone przed korozją przez powłokę cynkową nanoszoną metodą zanurzeniową oraz dodatkowo powłoką polimerową. Ich czas eksploatacji wynosi około 100 lat. Właściwie zamontowane zbiorniki nie wymagają specjalnych środków utrzymaniowych poza okresowymi przeglądami stanu zbiorników. 

Materiał przyjazny dla środowiska

Poziom emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i wody jest znacząco mniejszy w przypadku produkcji stali niż przy produkcji betonu. Stal jest przyjazna dla środowiska, ponieważ jest w całości zdatna do ponownego przetworzenia – recykling. 

Gwarancja jakości

Nasz zespół nadzoruje cały cykl realizacji projektu, od planowania po ukończenie wdrożenia. Wybór rozwiązania uwzględnia parametry techniczne, warunki miejscowe oraz potrzeby klienta.

Cechy

Rozwiązania ViaCon mogą być w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy zbiorniki o różnych średnicach, od 1000 mm do 3900 mm, wyposażone w następujące elementy:

 • dennice;
 • studzienki inspekcyjne z drabinami;
 • króćce wlotowe, wylotowe i przelewowe;
 • kominki wentylacyjne;
 • połączenia między zbiornikami;
 • regulatory przepływu;
 • pompy;
 • rurociągi ssawne i zawory napełniające;

a także wiele innych elementów. Zbiorniki mogą być wytwarzane w segmentach i łączone kołnierzowo na budowie w celu uzyskania większych układów.

Gwarancja jakości

Wszystkie nasze zbiorniki produkowane są ze stali gatunkowej od S230GD lub DX51D zgodnie z normą EN 10346. Mogą być zabezpieczone dodatkowo powłoką polimerową, aby znacząco zwiększyć odporność na korozję zgodnie z normą EN 10169. Dodatkowa powłoka antykorozyjna wydłuża czas eksploatacji produktów do ok. 100 lat.

Uzyskaliśmy certyfikację niezależnej jednostki certyfikującej LL-C w zakresie Systemu zarządzania jakością (zgodnie z normą ISO 9001:2015).

Lżejsze od betonu, przyjazne dla środowiska 

Systemy retencyjne StormWater firmy ViaCon stanowią doskonałą alternatywę dla zbiorników z żelbetu, tworzyw sztucznych lub GRP.

Zbiorniki wykonane ze spiralnie karbowanych rur HelCor® odznaczają się doskonałą wytrzymałością na duże obciążenia drogowe, kolejowe. Mogą być instalowane w gruncie na dużej głębokości. W przeciwieństwie do zbiorników z PE czy GRP nasze rozwiązanie może być stosowane przy niskich naziomach bez dodatkowych płyt odciążających.

Zbiorniki z rur HelCor® charakteryzują się znacząco niższym śladem węglowym w całym cyklu życia w porównaniu z alternatywnymi materiałami.

zbiorniki retencyjne viacon
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki rozsączające
Zbiorniki rozsączające
Zbiorniki przeciwpożarowe viacon
Zbiorniki przeciwpożarowe
Separatory oleju i piasku
Separatory oleju i piasku

Często zadawane pytania dotyczące naszych rozwiązań

Czy zbiorniki ViaCon mogą być instalowane pod ciągami komunikacyjnymi?

Zbiorniki produkowane przez ViaCon nadają się do zainstalowania pod ciągami komunikacyjnymi, w tym pod obciążeniem ciężkim ruchem kołowym.

Jakie jest minimalne przykrycie zbiorników ViaCon?

Minimalne przykrycie wynosi 60 cm łącznie z warstwą nawierzchni.

Czy zbiorniki są ciężkie?

Waga zbiorników wykonanych z rur stalowych HelCor jest porównywalna do zbiorników o podobnej wielkości wykonanych z tworzyw sztucznych. Na przykład zbiornik o pojemności 100 m3 będzie ważył około 5,5 tony.

Czy zbiorniki mają uchwyty transportowe?

Tak, zbiorniki mają 4 wyważone uchwyty transportowe, umożliwiające łatwy i szybki rozładunek i posadowienie w wykopie.

Czy zbiorniki są wyposażone w instalacje wewnętrzne?

Tak, produkujemy zbiorniki kompletne. Zbiorniki ppoż. mają fabrycznie wbudowane zawory pływakowe zasilające, rurociągi ssawne, w tym z nasadami strażackimi oraz drabiny złazowe. Zbiorniki retencyjne mogą być wyposażone w regulatory wypływu. Zbiorniki na wodę pitną posiadają układy zasilające i mogą być wyposażone w zestawy hydroforowe.  

W jaki sposób zbiorniki z rur HelCor są zabezpieczone antykorozyjnie?

Każdy zbiornik jest fabrycznie zabezpieczony grubą warstwą cynku. Dodatkowym fabrycznym zabezpieczeniem może być obustronna powłoka polimerowa. Zbiorniki na wodę pitną są malowane wewnątrz farbą z atestem PZH.

Czy zbiorniki można łączyć?

Zbiorniki mogą być wyprodukowane jako konstrukcje monolityczne o maksymalnej pojemności do 170 m3. Możemy także konfigurować rozwiązania o dowolnych, większych pojemnościach. Takie układy składają się z połączonych segmentów i tworzą ciągi szeregowe, układy równoległe lub zamknięte.

Czy ViaCon instaluje zbiorniki w gruncie?

Tak, zapewniamy ekipę montażową, która sprawnie posadowi i zamontuje zbiornik w przygotowanym wykopie.

Czy ViaCon organizuje transport zbiorników na budowę?

Tak, organizujemy dostawę zbiorników na budowę, a w przypadku naszego montażu także rozładunek i posadowienie zbiorników w wykopie.

Na czym polega pomoc techniczna oferowana przez ViaCon?

Obliczymy dla Państwa wytrzymałość konstrukcyjną zbiorników, oraz w przypadku występowania wód gruntowych, przedstawimy rozwiązanie, w jaki sposób należy zabezpieczyć zbiornik przed działaniem sił wyporu.