pl
ViaCon » StormWater Solutions » Zbiorniki rozsączające

Zbiorniki rozsączające 

System rozsączania wody deszczowej 

Zbiorniki rozsączające odprowadzają nadmiar wód opadowych do gruntu

Zbiorniki rozsączające służą do chwilowego przechowywania nadmiaru ilości wody deszczowej i odprowadzania jej do gruntu. Nadają się do obszarów przemysłowych i mieszkalnych z przepuszczalnymi gruntami umożliwiającym infiltrację wód zmagazynowanych w zbiornikach. Zbiorniki są wykonane z perforowanych spiralnie karbowanych rur HelCor®. 

Skontaktuj się z nami
Rafał Gudaj

Kierownik Produktu Systemy Retencyjne
+48 88 777 36 92
rafal.gudaj@viacon.pl

Sławomir Berger

Kierownik Produktu Systemy Retencyjne
+48 66 556 45 68
slawomir.berger@viacon.pl

Download Catalogue

Cechy i zalety 

Szybki montaż

Zabudowę przeprowadza wykwalifikowany zespół montażowy. Proces montażu jest szybki: w przypadku mniejszych obiektów może zostać zrealizowany w zaledwie jeden dzień. Pojedyncze segmenty instalacji można łączyć w ciągi, aby uzyskać wymaganą pojemność retencyjną.

Odporność na trudne warunki środowiskowe

Blacha stalowa w rurach HelCor® o wysokiej wytrzymałości, ochrona przed korozją, prosta konstrukcja i ograniczenie ilości połączeń do minimum — to wszystko składa się na długi czas eksploatacji zbiorników. Zabudowę zbiorników można przeprowadzać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.  

Długi czas eksploatacji

Zbiorniki wykonane ze stalowych rur HelCor® są zabezpieczone przed korozją przez powłokę cynkową nanoszoną metodą zanurzeniową. Ich czas eksploatacji wynosi ponad 100 lat. Właściwie zamontowane zbiorniki nie wymagają żadnych specjalnych środków utrzymaniowych. 

Materiał przyjazny dla środowiska

Poziom emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i wody jest znacząco mniejszy w przypadku produkcji stali niż w przypadku produkcji betonu. Stal jest również przyjazna dla środowiska, ponieważ jest w 100% zdatna do ponownego wykorzystania. 

Gwarancja jakości

Nasz zespół specjalistów nadzoruje cały cykl realizacji projektu, od planowania po ukończenie wdrożenia. Rozwiązanie jest wdrażane zgodnie ze wszystkimi regulacjami technicznymi i oczekiwaniami dotyczącymi jakości.    

Zastosowania
  • Szkoły i boiska

  • Centra logistyczne i magazyny

  • Supermarkety i centra handlowe

  • Centra biurowe

  • Szpitale i hotele

.

  • Parkingi

  • Lotniska i porty

  • Budynki mieszkalne

  • Parki, place zabaw

Request a quote or brochure

Masz projekt do wykonania?

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem!

Skontaktuj się