pl
ViaCon » GeoTechnical Solutions » Geowłókniny

Geowłókniny 

Geosyntetyki stosowane w budownictwie jako warstwa separacyjna oraz filtracyjna

Geowłókniny są stosowane wbudownictwie jako warstwa separacyjna oraz filtracyjna.  

Geowłókniny są wyrobami geosyntetycznymi służącymi do separacji podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni, podtorza itd. Pełnią również funkcję warstwy rozdzielającej między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Do ich produkcji wykorzystywane są włókna polimerowe (geowłóknina polipropylenowa lub poliestrowa), które łączy się za pomocą igłowania i poddaje obróbce termicznej.

Skontaktuj się z nami
Paweł Radziemski

Koordynator ds. Geosyntetyków i Ścian Oporowych
+48 65 525 96 43
pawel.radziemski@viacon.pl

Download Catalogue
Ewelina Saniuta

Doradca Techniczno-Handlowy
+48 65 525 96 56
ewelina.saniuta@viacon.pl

Cechy i zalety 

Optymalna przepuszczalność wody

Geowłókniny charakteryzują się wysoką zdolnością przepływu wody zarówno wpłaszczyźnie pionowej, jak ipoziomej.

Redukcja kosztów

Geowłókniny dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie, rozdzieranie i wysokiej odporność na przebicie (określonej wymaganiami) pozwalają na skrócenie czasu potrzebnego na budowę, zapewniając opłacalne rozwiązanie do długotrwałego użytkowania.

Wytrzymałość i elastyczność

Odznaczają się bardzo wysokim wydłużeniem przy zrywaniu. Wysoka elastyczność i możliwość dostosowania się do kształtu powierzchni ułatwia ich zwijanie i docinanie na miejscu montażu.

Wielofunkcyjność

Geowłókniny świetnie nadają się separacji podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni i pełnią funkcję warstwy rozdzielającej między gruntami o różnym uziarnieniu. Stosowane są również do zabezpieczenia brzegów rzek, przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Stanowią także element pionowych i poziomych drenów geosyntetycznych oraz warstwę poślizgową pod nawierzchnią betonową.

Przyjazne dla środowiska

Brak szkodliwości dla środowiska naturalnego. Montaż geowłóknin jest prosty i nie wymaga wiedzy inżynieryjnej. Mogą być szeroko stosowane na podstawie klasy wytrzymałości GRK.

Zastosowania
  • Separacja podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni, podtorza itp. 

  • Oddzielanie warstw gruntu o różnym uziarnieniu 

  • Zabezpieczanie brzegów rzek 

  • Budowa zbiorników 

  • Pionowe i poziome odwodnienia geosyntetyczne

  • Zabezpieczanie systemów odwodnienia

  • Warstwa poślizgowa pod nawierzchnią betonową 

  • Zabezpieczanie geomembran przed uszkodzeniem przy budowie wysypisk, tuneli izbiorników wodnych 

  • Osłona systemów drenarskich przed ich zamuleniem gruntem drobnoziarnistym

Request a quote or brochure

Masz projekt do wykonania? 

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Skontaktuj się z nami  

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem! 

Skontaktuj się