pl
ViaCon » StormWater Solutions » Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne 

Rozwiązania do retencji wody deszczowej 

Zbiorniki retencyjne służą do przechowywania wody deszczowej i odprowadzania jej do sieci kanalizacyjnej i środowiska naturalnego.

Zbiorniki retencyjne służą do chwilowego gromadzenia dużych ilości wody opadowej i powolnego odprowadzenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub środowiska naturalnego. Są nieodzownym elementem rozwiązań ukierunkowanych na problemy spowodowane przez susze i nadmierne opady wywołane przez zmianę klimatu. Utwardzone powierzchnie nie są w stanie wchłaniać, ani efektywnie przechowywać wody. Natomiast zbiorniki retencyjne mogą ją gromadzić i odprowadzać z obiektów przemysłowych i obszarów mieszkalnych, takich jak parkingi, magazyny i supermarkety, chroniąc w ten sposób mienie przed podtopieniami i zniszczeniami, a jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko. Zbiorniki retencyjne sprawdziły się jako ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie do retencji wody deszczowej.

Skontaktuj się z nami
Rafał Gudaj

Kierownik Produktu Systemy Retencyjne
+48 88 777 36 92
rafal.gudaj@viacon.pl

Sławomir Berger

Kierownik Produktu Systemy Retencyjne
+48 66 556 45 68
slawomir.berger@viacon.pl

Download Catalogue

Cechy i zalety 

Opłacalność

Ze względu na stosunkowo niewielki ciężar zbiorników nie ma konieczności użycia ciężkiego sprzętu budowlanego podczas instalacji. Przekłada się to na niższe koszty logistyczne  i transportowe. Produkcja zbiorników z elementów o długościach do 16 m pozwala znacząco obniżyć koszty transportu i skrócić czas zabudowy. 

Odporność na trudne warunki środowiskowe

Zbiorniki wykonane z rur HelCor® charakteryzują się wysoką wytrzymałością, doskonałym zabezpieczeniem antykorozyjnym, prostą konstrukcją i niewielką ilością połączeń. Zabudowę zbiorników można przeprowadzać niezależnie od warunków pogodowych.  

Szybki montaż

Zabudowę przeprowadza wykwalifikowany zespół montażowy. Proces montażu przebiega sprawnie: w przypadku mniejszych obiektów może zostać zakończony w zaledwie jeden dzień. Pojedyncze segmenty układu zbiorników można łączyć w ciągi lub baterie, aby uzyskać wymaganą pojemność retencyjną. 

Długi czas eksploatacji

Stalowe zbiorniki z rur HelCor® są zabezpieczone przed korozją dzięki powłoce cynkowej nanoszonej metodą zanurzeniową. Dodatkowo mogą być pokryte powłoką polimerową, co wydłuża ich czas eksploatacji nawet do 100 lat. Właściwie zamontowane zbiorniki nie wymagają dodatkowych środków utrzymaniowych poza okresowymi przeglądami. 

 

Materiał przyjazny dla środowiska

Poziom emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i wody jest znacząco mniejszy w przypadku produkcji stali niż w przypadku produkcji betonu. Stal jest przyjazna dla środowiska, ponieważ jest w 100% zdatna do recyklingu. 

Gwarancja jakości

Nasz zespół specjalistów nadzoruje cały cykl realizacji projektu, od planowania po ukończenie inwestycji. Rozwiązanie jest wdrażane zgodnie ze wszystkimi regulacjami technicznymi i oczekiwaniami dotyczącymi jakości.    

Zastosowania
  • Centra logistyczne i magazyny

  • Supermarkety i centra handlowe

  • Szkoły i boiska

  • Budynki mieszkalne

  • Centra biurowe

.
  • Szpitale i hotele

  • Drogi i parkingi

  • Lotniska i porty

  • Zakłady produkcyjne i wodociągowe

  • Parki i place zabaw

Request a quote or brochure

Masz projekt do wykonania?

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Często zadawane pytania dotyczące zbiorników na wodę deszczową i zbiorników retencyjnych

Jakie jest przeznaczenie zbiornika retencyjnego?

Celem zbiornika retencyjnego jest tymczasowe gromadzenie nadmiaru wód deszczowych, roztopowych lub wody powodziowej w celu zmniejszenia ryzyka podtopień poprzez stopniowe uwalnianie ich do odbiornika lub systemu kanalizacyjnego, gdy dopływ wód opadowych zmniejsza się.

Jak działa zbiornik retencyjny?

Zbiornik retencyjny magazynuje nadmiar wód opadowych lub wody powodziowej i przechowuje je tymczasowo, zanim stopniowo zostaną one uwolnione do odbiornika lub systemu kanalizacyjnego. Zazwyczaj dzieje się to za pomocą regulacji odpływu na przewodach wylotowych ze zbiorników.

Jakie są korzyści z korzystania ze zbiorników retencyjnych?

Korzyści wynikające z korzystania ze zbiorników retencyjnych obejmują zmniejszenie ryzyka podtopień, zmniejszenie obciążenia systemu kanalizacyjnego oraz zmniejszenie erozji cieków wodnych poprzez spowolnienie prędkości przepływu wody docierającej do systemu kanalizacyjnego.

Jakie czynniki należy uwzględnić przy wyborze zbiornika retencyjnego?

Wybierając zbiornik retencyjny, należy wziąć pod uwagę wielkość obszaru, który wymaga ochrony przed podtopieniami, przewidywane natężenie opadów, ilość wód opadowych dopływających do zbiornika, dostępną przestrzeń do instalacji, wymagania dotyczące konserwacji oraz lokalne przepisy i regulacje.

Jak należy dbać o zbiornik retencyjny?

Aby utrzymać sprawność zbiornika retencyjnego, ważne jest regularne sprawdzanie i czyszczenie go w celu usunięcia zgromadzonych w nim ewentualnych osadów. Istotne jest zapewnienie drożności regulatorów na odpływie ze zbiornika oraz zapewnienie szybkiej reakcji na ewentualne potrzeby konserwacyjne.

Jaki jest cel instalacji zbiornika na wodę deszczową?

Celem instalacji zbiornika na wodę deszczową jest gromadzenie i przechowywanie wody deszczowej do wykorzystania w różnych celach, takich jak podlewanie ogrodów, spłukiwanie toalet, mycie samochodów lub do innych celów niemieszczących się w kategorii powtórnego wykorzystania wody.

Jakie są zalety korzystania z wody deszczowej ze zbiornika retencyjnego?

Zalety korzystania z wody deszczowej ze zbiornika retencyjnego ograniczają zużycie wody pitnej do celów innych niż do jej spożycia, co oszczędza cenne zasoby wodne. Zaletą jest również zmniejszenie obciążenia systemu kanalizacyjnego i zmniejszenie ryzyka podtopień.

Jak działa zbiornik na wodę deszczową?

Zbiornik na wodę deszczową gromadzi wodę deszczową z dachu domu lub budynku za pomocą systemu odwodnień i kieruje ją do zbiornika systemem rur odpływowych. Woda jest następnie przechowywana w zbiorniku do jej późniejszego wykorzystania.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze zbiornika na wodę deszczową?

Przy wyborze zbiornika na wodę deszczową należy wziąć pod uwagę jego wielkość, materiał, z którego będzie on wykonany (np. plastik, beton, stal), miejsce instalacji, dostępność podczas konserwacji i czyszczenia oraz lokalne przepisy i regulacje.

Jak można konserwować zbiornik na wodę deszczową?

Aby utrzymać zbiornik na wodę deszczową w dobrym stanie, należy go regularnie oczyszczać z ewentualnie zgromadzonych osadów i zanieczyszczeń. Koniecznym może być także sprawdzenie i wyczyszczenie regulatora odpływu na przewodzie wylotowym ze zbiornika, aby zapewnić jego optymalną wydajność.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem!

Skontaktuj się