pl
ViaCon » StormWater Solutions » Separatory oleju i piasku

Separatory oleju i piasku 

Urządzenia do podczyszczania zanieczyszczonych wód deszczowych i ścieków technologicznych z piasków, osadów i substancji ropopochodnych

System służy do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych olejami i drobinami piasku

Separatory oleju i piasku to urządzenia służące do odseparowania piasku i substancji ropopochodnych z zanieczyszczonych wód deszczowych, a następnie odprowadzenia oczyszczonej wody do systemu kanalizacji lub gruntu. W związku z nasilającymi się intensywnymi opadami deszczu, na utwardzonych powierzchniach w miastach i na terenach przemysłowych dochodzi do gromadzenia się zanieczyszczeń w postaci olejów i innych niebezpiecznych substancji, które następnie spłukane opadami mogą się przedostać do wód gruntowych i powierzchniowych, zanieczyszczając środowisko. Separatory pozwalają temu zapobiec, ponieważ oddzielają olej i cząsteczki niepożądanych substancji od wody, a następnie odprowadzają podczyszczoną wodę do gruntu lub systemów kanalizacyjnych. Separatory są wykonane ze spiralnie karbowanych rur HelCor®, odznaczających się wytrzymałością, niską masą i trwałością. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne na parkingach samochodowych, stacjach paliwowych, myjniach, w portach i na terenach przemysłowych oraz układach dróg i ulic.

Skontaktuj się z nami
Rafał Gudaj

Kierownik Produktu Systemy Retencyjne
+48 88 777 36 92
rafal.gudaj@viacon.pl

Sławomir Berger

Kierownik Produktu Systemy Retencyjne
+48 66 556 45 68
slawomir.berger@viacon.pl

Download Catalogue

Cechy i zalety 

Opłacalność

Stosunkowo niewielki ciężar zbiorników nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu budowlanego podczas instalacji. Przekłada się to na niższe koszty logistyczne  i transportowe. Produkcja zbiorników z elementów o długościach do 16 m pozwala znacząco obniżyć koszty transportu i skrócić czas zabudowy. 

Szybki montaż

Zabudowę przeprowadza wykwalifikowany zespół montażowy. Proces montażu jest szybki: w przypadku mniejszych obiektów może zostać zrealizowany w zaledwie jeden dzień. Pojedyncze segmenty instalacji można łączyć w ciągi, aby uzyskać wymaganą pojemność retencyjną. 

Odporność na trudne warunki środowiskowe

Blacha stalowa w rurach HelCor® o wysokiej wytrzymałości, ochrona przed korozją, prosta konstrukcja i ograniczenie ilości połączeń do minimum — to wszystko składa się na długi czas eksploatacji zbiorników. Zabudowę zbiorników można przeprowadzać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.  

Długi czas eksploatacji

Zbiorniki wykonane ze stalowych rur HelCor® są zabezpieczone przed korozją przez powłokę cynkową nanoszoną metodą zanurzeniową. Ich czas eksploatacji wynosi ponad 100 lat. Właściwie zamontowane zbiorniki nie wymagają żadnych specjalnych środków utrzymaniowych. 

Materiał przyjazny dla środowiska

Poziom emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i wody jest znacząco mniejszy w przypadku produkcji stali niż w przypadku produkcji betonu. Stal jest również przyjazna dla środowiska, ponieważ jest w 100% zdatna do ponownego wykorzystania. 

Gwarancja jakości

Nasz zespół specjalistów nadzoruje cały cykl realizacji projektu, od planowania po ukończenie wdrożenia. Rozwiązanie jest wdrażane zgodnie ze wszystkimi regulacjami technicznymi i oczekiwaniami dotyczącymi jakości.   

Zastosowania
  • Drogi i parkingi 

  • Lotniska i porty

  • Myjnie samochodowe

  • Centra logistyczne i magazyny

  • Supermarkety i centra handlowe

.

  • Zakłady produkcyjne

  • Komunalne systemy kanalizacji deszczowej

  • Koleje

  • Stacje paliwowe

  • Terminale

Request a quote or brochure

Masz projekt do wykonania?

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem!

Skontaktuj się