pl
ViaCon » Projektowanie i Montaże

Projektowanie i Montaże 

Zespół inżynierów służy wszelką pomocą przy projektowaniu i montażu konstrukcji z zastosowaniem naszego asortymentu.

Powierz zaprojektowanie i montaż ekspertom

Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierów z branży mostowej, drogowej i geotechnicznej.
Posługujemy się sprawdzonymi metodami projektowania podpartymi badaniami i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji inwestycji. Posiadamy specjalistyczne programy komputerowe dzięki którym, możemy zaproponować rozwiązania w zakresie konstrukcji z blach falistych, geosyntetyków i ścian oporowych w technologii gruntu zbrojnego.
Zalecenia projektowe z zastosowaniem asortymentu oferowanego przez naszą firmę wykonujemy bezpłatnie.

Na indywidualne zlecenie oferujemy wykonanie kompletnych opracowań projektowych w zakresie naszych produktów.

Skontaktuj się z nami
Paul Rawcliffe
Helen Tomey

Sales representative
helen.tomey@viacon.pl
+44 1744 452912

Download Brochure

Cechy i zalety 

Kompleksowa pomoc

Wspomagamy biura projektowe w zakresie naszego asortymentu na różnych etapach procesu budowalnego. Począwszy od etapu wstępnych koncepcji po projekty budowlane, techniczne, projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Obsługa techniczna

Proponujemy obsługę techniczną począwszy od sprawdzenia możliwości wykonania projektu przez propozycję rozwiązania, aż po konsultacje i instrukcję montażu na budowie w trakcie jej realizacji. Oferujemy montaż konstrukcji stalowych z blach falistych, konstrukcji żelbetowych CON/SPAN, mostów tymczasowych Acrow 700XS.

Szkolenia i wsparcie merytoryczne

Obiekt o rozpiętości 20 m i długości 100 m można zmontować w około 3 tygodnie. Konstrukcje montuje się przy udziale kilkuosobowej brygady montażowej pod nadzorem jednego wykwalifikowanego brygadzisty. Montaż wymaga zaledwie jednego żurawia i podstawowych narzędzi.  

Projektujemy
  • Obiekty inżynierskie w tym przepusty, mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt

  • Zbiorniki retencyjne, p.poż

  • Zbrojenie skarp nasypów

  • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego

  • Mosty tymczasowe

Świadczymy usługi w następujących obszarach
  • Drogi

  • Koleje

  • Obiekty inżynierskie

  • Geotechnika

Masz projekt do wykonania? 

Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Czym różnią się konstrukcje UltraCor® od innych rozwiązań mostowych oferowanych przez firmę ViaCon?

Dzięki głębokiemu przetłoczeniu blachy falistej w tych konstrukcjach można z nich budować łuki o rozpiętości 30 m, nieosiągalnej w przypadku zastosowania innych konstrukcji z blachy falistej.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem!

Skontaktuj się