pl
ViaCon » GeoTechnical Solutions

GeoTechnical Solutions

Rozwiązania Geotechniczne

Wiodący dostawca rozwiązań geotechnicznych do różnych zastosowań.

Nasze geosyntetyki znajdują szerokie zastosowanie w dziedzinie inżynierii geotechnicznej. W swojej ofercie posiadamy takie wyroby jak geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geomaty, geomemebrany, geokompozyty drenażowe.

Wzmacnianie i separacja podłoża, zabezpieczanie skarp nasypów to tylko niektóre przykłady zastosowań naszych geosyntetyków. Oferujemy zróżnicowaną gamę rozwiązań i produktów obejmującą geosyntetyki, bloczki betonowe do budowy ścian oporowych, rury przepustowe z PP i HDPE, systemy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Naszymi klientami są projektanci i wykonawcy z branży budowlanej, infrastrukturalnej (branża drogowa, kolejowa), jak i z branży energetycznej oraz kopalnie. Do naszych odbiorców należą również przedsiębiorstwa z sektorów wodociągów i kanalizacji, ochrony środowiska, gospodarki leśnej oraz rolnictwa, w zależności od zastosowań i specjalizacji firmy.

Obszary zastosowania rur PP, HDPE

Rury PP oraz HDPE znajdują zastosowania w różnych obszarach, nie tylko w drogownictwie, ale
również w rolnictwie oraz w lasach. Świetnie spełniają swoją funkcję jako przepusty drogowe oraz  kanalizacja grawitacyjna. Służą również do przeprowadzania cieków wodnych oraz budowy rowów krytych. Obszarów zastosowań jest wiele z uwagi na ich trwałość, odporność na korozję oraz dobre właściwości termoizolacyjne.

Obszary zastosowania geosyntetyków

Rozwiązania geosyntetyczne są szeroko stosowane w hydroinżynierii, melioracji, rolnictwie i leśnictwie. Służą do wzmocnienia podłoża gruntowego, budowy i zbrojenia skarp nasypów, są elementem odwodnienia oraz oddzielają dwa środowiska gruntowe. Geosyntetyki stosowane są również przy remontach nawierzchni bitumicznych jako dodatkowe zabezpieczenie przed koleinowaniem i spękaniami odbitymi oraz jako warstwa poślizgowa w sztywnych nawierzchniach betonowych. 

Obszary zastosowania ścian oporowych z gruntu zbrojonego

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego służą do budowy przyczółków obiektów mostowych,
wykończenia stożków przy przyczółkach,
wykończenia skarp nasypów o nachyleniu od 86°do 90°,
zabezpieczenia skarp nasypów.

Przewaga konkurencyjna

Jako wiodący w Europie dostawca sprawdzonych i kompleksowych rozwiązań inżynierskich znajdujemy przewagę w sześciu kluczowych obszarach:

Innowacje technologiczne

Dzięki wprowadzaniu nowych technologii produkcji oraz nowatorskim rozwiązaniom zyskujemy przewagę w jakości i efektywności naszych produktów.

Ekologiczne i trwałe materiały

W trosce o  zrównoważony rozwój stosujemy neutralne dla środowiska materiały do produkcji, spełniające normy środowiskowe.

Wsparcie klienta

Zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu. Posiadamy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta  oraz gwarantujemy szybką obsługę inwestycji.

Dostępność materiału

Naszą przewagą jest dostępność oferowanych produktów dzięki rozwiniętej sieci handlowców oraz posiadanym magazynom w kluczowych obszarach Polski.

Badania i Rozwój

Nasze inwestycje w ciągły rozwój i badania pozwalają optymalizować procesy produkcji oraz wprowadzać nowe produkty i usługi do oferty.

Certyfikacje i normy jakości

Posiadane certyfikaty potwierdzają wysoką jakość oferowanych rozwiązań. 

Rury z tworzyw sztucznych
Wzmacnianie, zbrojenie gruntu
Separacja gruntu
Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp
Geobariery
Geokompozyty drenażowe
Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych
Ściany oporowe

Często zadawane pytania dotyczące geosyntetyków

Jakie są główne zastosowania geosyntetyków?

Geosyntetyki są niezwykle wszechstronnymi materiałami, które znajdują zastosowanie w wielu obszarach budownictwa i inżynierii komunikacyjnej. Główne zastosowania geosyntetyków to:

Wzmocnienie podłoża gruntowego: Geosyntetyki są stosowane do wzmocnienia podłoża gruntowego w celu poprawy jego nośności. Mogą być używane w różnych projektach budowlanych, takich jak budowa dróg, lotnisk, terenów przemysłowych czy też obiektów hydrotechnicznych.

Oddzielanie warstw gruntowych: Geosyntetyki pełnią funkcję separacyjną, oddzielając i stabilizując różne warstwy gruntowe w celu zapobieżenia ich mieszaniu się. Jest to istotne w przypadku konstrukcji dróg, parkingów, placów budowy oraz innych obiektów budowlanych, gdzie rozdzielenie warstw nasypowych od podłoża gruntowego znacznie zwiększa trwałość konstrukcji.

Odwadnianie terenu: Geosyntetyki są wykorzystywane do tworzenia systemów drenażowych, które odprowadzają wodę z terenu, zapobiegając jego przesiąkaniu i zalewaniu. Mogą być stosowane w miejscach o podwyższonym poziomie wód gruntowych, na terenach podmokłych, oraz w systemach melioracyjnych i drenażowych.

Stabilizacja nasypów drogowych i kolejowych: Geosyntetyki są używane do wzmocnienia i stabilizacji nasypów drogowych i kolejowych, poprawiając ich nośność i odporność na odkształcenia. Dzięki nim zwiększa siętrwałość budowanej konstrukcji. Wszystkie te zastosowania geosyntetyków mają na celu poprawę trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji oraz ochronę środowiska naturalnego. Dzięki swoim właściwościom mechanicznym, chemicznym i hydraulicznym geosyntetyki stanowią niezastąpiony materiał w wielu dziedzinach budownictwa i inżynierii komunikacyjnej.

Jakie są korzyści stosowania geosyntetyków?

Poprawa nośności i trwałości konstrukcji: Geosyntetyki stosowane jako elementy wzmacniające lub oddzielające poszczególne warstwy gruntowe znacząco zwiększają nośność i trwałość konstrukcji, co pozwala na budowę bardziej wytrzymałych i stabilnych obiektów.

Ograniczenie kosztów budowy i utrzymania: Dzięki zastosowaniu geosyntetyków możliwe jest zredukowanie ilości potrzebnych materiałów budowlanych, co przekłada się na obniżenie kosztów inwestycji. Ponadto, dzięki zwiększeniu trwałości konstrukcji, koszty związane z utrzymaniem infrastruktury są także niższe.

Ochrona środowiska naturalnego: Geosyntetyki pomagają w minimalizacji negatywnego wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury na środowisko naturalne. Dzięki ich właściwościom oddzielającym i stabilizującym grunt, geosyntetyki przyczyniają się do zapobiegania erozji gleby, degradacji terenu oraz zanieczyszczenia wód.

Skrócenie czasu realizacji projektów: Zastosowanie geosyntetyków może przyspieszyć proces budowy poprzez eliminację niektórych etapów konstrukcyjnych lub zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie terenu. Dzięki temu możliwe jest szybsze oddanie obiektów do użytku, co ma istotne znaczenie w przypadku projektów o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Zastosowanie w różnorodnych warunkach: Geosyntetyki mogą być stosowane w różnych warunkach geologicznych i klimatycznych, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów budowlanych na całym świecie. Ich elastyczność i odporność na ekstremalne warunki pozwala na efektywne działanie w różnych środowiskach i warunkach terenowych.

Stosowanie geosyntetyków przyczynia się więc do budowy bardziej wydajnej, trwałej i ekologicznej infrastruktury, zapewniając jednocześnie oszczędność czasu i kosztów związanych z realizacją projektów budowlanych.