pl
ViaCon » GeoTechnical Solutions » Geomaty

Geomaty 

Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp 

Geomaty ograniczają erozję gruntu i wspomagają wegetację.

Geomaty są powszechnie stosowane do ochrony antyerozyjnej. Zabezpieczają przed skutkami oddziaływania deszczu, wody opadowej, wiatru i fal. W ofercie występują dwa typy geomat: maty biodegradowalne (maty kokosowe, maty słomiane, maty jutowe) oraz maty syntetyczne (maty polimerowe).

Skontaktuj się z nami
Paweł Radziemski

Koordynator ds. Geosyntetyków i Ścian Oporowych
+48 65 525 96 43
pawel.radziemski@viacon.pl

Ewelina Saniuta

Doradca Techniczno-Handlowy
+48 65 525 96 56
ewelina.saniuta@viacon.pl

Download Catalogue

Cechy i zalety 

Ochrona

Geomata chroni pozbawioną roślinności glebę, zapewniając szybki proces wegetacji. Umożliwia budowanie stabilnych skarp i zboczy, odpornych na erozyjne działanie wody. 

Wysoka skuteczność

W przypadku zastosowania geomaty przed rozpoczęciem procesu erozji można ograniczyć intensywność tego procesu w porównaniu z niezabezpieczonymi skarpami. 

Odporne na trudne warunki

Wzmacniane geomaty pozwalają na utrzymanie grubości warstwy gleby na bardzo stromych, nieprzepuszczalnych dla wody skarpach, nawet w trudnych warunkach (np. stabilizacja warstw powierzchniowych podczas rekultywacji składowisk odpadów). 

Łatwy montaż

Montaż geomat jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Przed rozpoczęciem montażu należy przygotować powierzchnię skarpy (wyrównać i oczyścić z wystających elementów i zanieczyszczeń). Następnie trzeba obsiać skarpę roślinnością. Rolki geomaty należy rozwijać z góry na dół, zostawiając na górze odpowiednią długość maty do wykonania zakotwienia. Powinno się wykonać rowek kotwiący, odsunięty od skarpy o minimum 0,5 m, na głębokości 0,5 m x 0,5 m.

Trwałość i wytrzymałość

Dzięki matom przeciwerozyjnym zwiększa się stateczność skarp nasypów. Wegetacja roślin jest szybsza, systemy korzeniowe są mocniejsze i wraz z matą stanowią powierzchniowe zbrojenie skarp. Skarpa trwale porośnięta roślinnością i dodatkowo zabezpieczona matą przeciwerozyjną jest bardziej odporna na czynniki środowiskowe, dzięki czemu trwałość całej konstrukcji jest znacznie większa.

 

Przyjazne dla środowiska

Geomaty biodegradowalne ulegają naturalnemu rozkładowi na składniki mineralne, które zostają wchłaniane przez otaczającą roślinność. W ten sposób geomaty biodegradowalne pozwalają na długotrwałe użytkowanie gruntów, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne. 

Zastosowania
  • Umocnienie skarp nasypów drogowych, kolejowych

  • Zabezpieczenie brzegów kanałów, stawów i sztucznych zbiorników 

  • Rekultywacja składowisk odpadów 

  • Zabezpieczanie pokrywanych roślinnością zboczy  

  • Ochrona antyerozyjna przed skutkami działania opadów deszczu iwód powierzchniowych 

Request a quote or brochure

Masz projekt do wykonania? 

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Skontaktuj się z nami  

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem! 

Skontaktuj się