pl
ViaCon » ESG

ESG

Firma ViaCon bardzo poważnie podchodzi do reguł właściwego postępowania. Nasza polityka opiera się na następujących zasadach: 

Firma ViaCon dąży do zapewnienia najwyższych standardów pod względem ochrony środowiska, dobrostanu społeczeństwa i ładu korporacyjnego. 

Hasłem kluczowym w XXI wieku stał się zrównoważony rozwój. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony sposób myślenia musi leżeć u podstaw każdego z naszych działań, także tych, które nie są powiązane bezpośrednio ze środowiskiem, a raczej z dobrostanem społeczeństwa lub firmy. 

W 2021 roku firma ViaCon przystąpiła do realizacji odważnej strategii ESG, która przyczynia się do realizacji czterech spośród celów dotyczących zrównoważonego rozwoju stawianych przez ONZ:

Osiągnięcia w zakresie ESG zrealizowane w 2020 roku:

 • Zdefiniowanie naszej strategii ESG do 2023 roku z uwzględnieniem celów na 2021 rok 
 • Wdrożenie elektronicznego kanału powiadamiania o naruszeniach 
 • Zdefiniowanie zestawu nowych zasad dotyczących zgodności z przepisami, zatwierdzonego przez zarząd 
 • Wdrożenie szkolenia (e-learningowego) w zakresie zapewniania zgodności z przepisami dla całego personelu 
 • Utworzenie w Intranecie „jednego źródła rzetelnych informacji” na temat ESG, z uwzględnieniem zasad oraz szkoleń 
 • Wprowadzenie możliwości gromadzenia informacji poprzez ankietę satysfakcji Winningtemp i badanie wskaźnika eNPS 
 • Aktualizacja macierzy autoryzacji 

W 2021 roku działania ESG firmy ViaCon koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

 • Opracowanie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla naszych rozwiązań 
 • Opracowanie możliwości pomiaru własnego wpływu na środowisko 
 • Rozwój strategii zwiększania zaangażowania pracowników i badania wskaźnika eNPS 
 • Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa (stracone dni) 
 • Ograniczenie ilości odpadów i zużycia surowców 
 • Ograniczenie poboru prądu przy produkcji rur z tworzyw sztucznych