pl
ViaCon » GeoTechnical Solutions » Maty odwadniające

Geokompozyty drenażowe

Geosyntetyki do odwadniania i filtracji

Geokompozyty drenażowe do odwadniania i filtracji

Geokompozyty drenażowe cechują się wysokimi parametrami hydraulicznymi, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wysoką trwałością oraz odpornością na czynniki biologiczne i chemiczne. Geokompozyty są stosowane do drenażu i odprowadzania wody w obiektach inżynierskich takich jak nasypy, mury oporowe i tunele. Geokompozyty gwarantują trwałe i efektywne odprowadzanie wód dzięki swojej przestrzennej budowie.

Skontaktuj się z nami
Martin Karu

Sales representative
+558 2566 587

Name Name

+558 2566 587

Download Catalogue

Cechy i zalety

Redukcja kosztów

Geokompozyty są lżejsze i łatwiejsze w montażu niż tradycyjne materiały drenażowe. Niższe koszty transportu oraz robocizny podczas montażu czynią z nich opłacalne rozwiązanie.  

Wysoka efektywność odwadniania

Geokompozyty odwadniające są najbardziej efektywnym systemem odwadniania powierzchni. Ich wysoki współczynnik porowatości i niska ściśliwość umożliwiają usuwanie dużych ilości wody pod znaczącym obciążeniem.  

Wytrzymałość i elastyczność

Geokompozyt składa się z geowłókniny termicznie zgrzewanej i rdzenia zapewniając wysokie właściwości hydraulicznie wytrzymałość na ściskanie, są odporne na duże obciążenia. Dzięki reakcji sprężystej są odporne na odkształcenia i zapewniają nieprzerwany przepływ wody. 

Trwałość

Geokompozyty drenażowe są niezwykle trwałe. Wysoka jakość materiałów, z których są wykonane, zapewnia odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV i chemikaliów.

Wielofunkcyjność

Geokompozyty drenażowe to wielofunkcyjny wyrób, który łączy funkcje drenażu, filtracji, separacji i ochrony. Dzięki temu znajdują zastosowanie w miejscach o umiarkowanych, jak i ekstremalnie trudnych warunkach gruntowych. 

Przyjazne dla środowiska

Geokompozyty nie zawierają toksycznych substancji i są nieszkodliwe dla środowiska. Niewielka masa i łatwość transportowania przekładają się na znacząco mniejszy ślad węglowy w porównaniu z mineralnymi warstwami odwadniającymi. 

Zastosowania
  • Odwadnianie dróg startowych, dróg i torów kolejowych

  • Odprowadzanie wody w obiektach inżynierskich takich jak nasypy, mury oporowe i tunele

  • Przejmowanie przecieków wody z nieszczelnych konstrukcji

  • Odprowadzanie wody z placów, parkingów, ogrodów i stadionów sportowych

.
  • Odwadnianie parkingów samochodowych i składowisk

  • Odprowadzanie gazów

  • Odwadnianie wysypisk śmieci

  • Odwadnianie przyczółków mostowych, ścian

  • Odwadnianie pasów startowych lotnisk

Request a quote or brochure
[contact-form-7 html_class = "exp-form-rounded-with-underline exp-button-pill-block" id="13363"]

Masz projekt do wykonania? 

Skontaktuj się z nami

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are Acrow bridges different from other ViaCon bridge solutions?

As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological. Also, they are not applicable for buried solutions. Comparing to other steel structures (UltraCor, SuperCor), they are faster and easier to assemble as the parts are completely prefabricated. However, they cannot be as wide as other structures, with a maximum width of roughly 11 m.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem! 

Skontaktuj się