Cięcie plazmowe

Firma ViaCon zaprasza do współpracy w zakresie usług cięcia plazmowego.

Parametry:
Maksymalny wymiar arkusza: 3500 x 14000 mm
Grubość cięcia: stal konstrukcyjna: 0,5 – 30 mm, stal nierdzewna: 0,8 – 20 mm, aluminium: 1,2 – 25 mm

Opis technologii:
Cięcie plazmowe jest rodzajem cięcia łukowego i charakteryzuje się utworzeniem silnie skoncentrowanego plazmowego łuku elektrycznego, jarzącego się między elektrodą a materiałem, który go topi i wyrzuca ze szczeliny cięcia. Plazmowy łuk elektryczny to silnie zjonizowany gaz, przemieszczający się z dyszy plazmowej z prędkością bliską prędkości dźwięku. Temperatura wiązki plazmy oscyluje przy wartościach 10 000 – 30 000 K i zależy od natężenia prądu oraz rodzaju i składu gazu plazmowego. Dzięki dużej energii cieplnej łuku plazmowego cięcie może być realizowane w szerokim zakresie prędkości.

Ten rodzaj cięcia umożliwia rozdzielenie wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny, m.in. aluminium, różne rodzaje stali nierdzewnej oraz stali miękkiej. Cięcie plazmowe jest obecnie najbardziej powszechnym procesem cięcia termicznego stali wysokostopowych. Charakteryzuje się m.in. dużą wydajnością, dobrą jakością ciętej krawędzi. W porównaniu z cięciem laserowym umożliwia przecinanie materiałów o większych grubościach oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi (mniejsze nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne). Bardzo często cięcie plazmą jest stosowane do przecinania stali niestopowych – zamiast cięcia gazowego. Jest to spowodowane znacznie niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Piotr Suchorski

Plasma Master