Rekrutacja

Obecnie nie przeprowadzamy żadnych procesów rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w ViaCon zachęcamy do przesłania swojego cv oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: office@viacon.pl

Uwaga: Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty zostaną umieszczone w bazie danych i w przypadku zainteresowania z naszej strony będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.