Badania

Współpraca z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Politechnikami: Krakowska, Opolską, Poznańską, Śląską, Wrocławską i Warszawską

W celu ścisłego dopasowania naszej oferty do potrzeb klientów i oferowania im najnowocześniejszych rozwiązań technicznych aktywnie współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi m.in.: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Politechnikami: Krakowska, Opolską, Poznańską, Śląską, Wrocławską i Warszawską. Efektem tej współpracy jest realizacja kilkunastu programów badawczych nt. rur i konstrukcji podatnych oraz geosyntetyków, a także cykle wykładów dla studentów.

Pierwsze badania konstrukcji z blach stalowych falistych prowadzone były już na początku XX wieku. W związku z coraz powszechniejszym ich zastosowaniem w budownictwie komunikacyjnym oraz przemysłowym ilość zrealizowanych badań w przeciągu 100 lat przekroczyła 50 000.

Projekty badawcze ViaCon

ViaCon Polska Sp. z o. o. wraz z pozostałą częścią grupy ViaCon prowadzi szereg projektów badawczych dotyczących rur i konstrukcji podatnych zarówno w kraju jak i za granicą. W ostatnich latach uczestniczyliśmy w ponad 20 projektach badawczych. Współpracujemy ze znaczącymi ośrodkami akademickimi i badawczymi w kraju i na świecie. W oparciu o nasze doświadczenia i wyniki badań publikujemy wiele referatów związanych z tematyką badań i zastosowań konstrukcji z blach falistych, tak aby poszerzyć zakres wiedzy na ten temat. Nasze publikacje przedstawiane są na konferencjach i seminariach krajowych (m.in. Estetyka Mostów, Seminarium Mostowe w Kiekrzu, Małe Mosty we Wrocławiu i inne) i zagranicznych (Transportation Research Board ,Waszyngton, International Geosynthetics Conference, Nicea, Seminarium Mostowe, Brno). Grupa ViaCon aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych komisji (TRB, CEN) zajmujących się tematyką konstrukcji podatnych. Ponadto, aktywnie prowadzimy działalność edukacyjną. Poniżej przedstawiamy tabelę wybranych badań, które zostały przeprowadzone z inicjatywy Grupy ViaCon.

Lista wybranych badań firmy ViaCon

Temat badań / opracowania Rok Instytucja Autor Badań
Zabezpieczenie ogniochronne tuneli drogowych wykonanych z głęboko profilowanych blach korugowanych. 2018 Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Lądowej K.Bzdawka, J.Ćwikliński
Foundation of flexible steel structures - developmental trends. 2017 Road and Bridges Department,
University of Zielona Góra, Poland
A.Wysokowski, M.Mońka, J.Howis
Recent research on flexible culverts in sloping terrain. 2017 Division of Structural Engineering and Bridges, KTH Royal Institute of Technology, Sweden A.Wadi, L.Pettersson
Large-span soil-steel composite bridges. 2017 Division of Structural Engineering and Bridges, KTH Royal Institute of Technology, Sweden A.Wadi, L.Pettersson
Structure in big skew - Gladsaxe case Denmark. 2017 ViaCon Polska, ViaCon A/S, Denmark P.Tomala, R.Vegerby-Hansen
Good practice in construction of flexible soil-steel structures well done installations of buried bridges. 2017 ViaCon Polska P.Tomala, Ł.Stachowicz
Analytical method for designing flexible foundations for soil-steel composite structures. 2017 ViaCon Polska W.Samolewski
Structural design of flexible culverts development trends. 2017 Division of Structural Engineering and Bridges, KTH Royal Institute of Technology, Sweden L.Pettersson, A.Wadi, K.Williams
Fatigue testing of a bolted connection for buried flexible steel culverts. 2017 SBUF (Swedish construction industry organisation for research and development); The Swedish Transportation Administaration J.Leander, A.Wadi, L.Pettersson
Value engineering of buried flexible steel structures. 2017 ViaCon Polska L.Janusz, Ł.Stachowicz
Aesthetics of buried steel structures present and future. 2017 ViaCon Polska E.Gbiorczyk, P.Tomala
Cathodic protection for soil-steel bridges. 2017 Institute of Civil Engineering at Poznan University of Technology, Poland K.Bzdawka
Ultracor - 1st realization in Europe, design, erection, testing. 2016 Wroclaw Univeristy of Technology; Atlantic Industries Limited, Canada C.Machelski, P.Tomala, B.Kunecki, L.Korusiewicz, K.Williams, M.El-Sharnouby
Construction of railway bridges made of flexible structural plates. Live load test. 2016 ViaCon Polska, Atest Sp. J. M.Graczyk, M.Woch, B.Skulski
Extraordinary project - railway tunnel SH16 Birtouta - Sidi Abdallah - Zeralda km 10+700 - 10+880, Algeria. 2016 Anesrif (National Agency for the Planning and Implementation of Railway Investments, Algieria) O.Basar, W.Samolewski, P.Tomala, A.Czerepak
Deteriorated steel culvert under static loading. 2015 ViaCon Polska, Wrocław University of Technology, Poland L.Janusz, L.Korusiewicz, B.Kunecki
The Displacements of The Soil-Steel Tunnel After Twenty Months of Service. 2015 ViaCon Polska B.Kunecki, Janusz.L
Field Test and Three-Dimensional Numerical Analysis of The Soil-Steel Tunnel During Backfilling. 2014 ViaCon Polska B.Kunecki
Evaluation of the condition of a soil-steel structure based on it’s deformation. 2013 Department of Bridges and Railways, Wrocław University of Science and Technology     C.Machelski, M.Mońka
Laboratory test of the fire protection layer used in the soil-steel tunnel in Poland. 2013 ViaCon Polska B.Kunecki
Field test and three-dimensional numerical analysis of soil-steel arch with ribs; Shell structures: theory and applications. 2013 ViaCon Polska, Wrocław University of Technology, Poland B.Kunecki, L.Korusiewicz
Field tests of large-span metal arch culvert during backfilling. 2013 ViaCon Polska, Wrocław University of Technology, Poland B.Kunecki, L.Korusiewicz
Long term observations of a 3-span highway corrugated steel box bridge on Gniezno bypass. 2012 Poznań University of Technology, Poland ViaCon Polska A.Madaj, M.Węgrzynowski, L.Janusz
Testing of multi plate type structure under dynamic railway loads. 2012 Poznań University of Technology, Poland ViaCon Polska A.Madaj, K.Surzbecher, R.Porębski, L.Janusz
Animal passages over the A2 motorway, Nowy Tomysl - Świecko section, in Poland. 2012 Poznań University of Technology, Poland ViaCon Polska A.Madaj, B.Bednarek
Stiffness of shells with concrete filled ribs in soil-steel bridge structures. 2012 Wrocław University of Technology, Poland, ViaCon Polska C.Machelski, P.Tomala
Prognosis of deformation of a soil-steel structure on steel, corrugated, flexible supports. 2012 Wrocław University of Technology, Poland, ViaCon Polska C.Machelski, M.Mońka
Deformation control during assembly and backfilling of a corrugated steel structure, Ostrava, Czech Republic. 2012 ViaCon Polska, ViaCon CR, Czech Republic A.Czerepak, J.Zouhar
The (none)deformation of the biggest MP200 ellipse under high cover. 2012 Magyar Aszfalt, ViaCon Hungary T.Bella, Z.Braunmüller
Construction of pedastrian crossing under electified multitrack railway line. 2012 ViaCon Polska M.Woch, P.Tomala
Structural capacity of existing buried flexible culverts swedish design methodology 2012 Division of Structural Engineering and Bridges, KTH Royal Institute of Technology, Sweden L.Pettersson, A.Wadi
Field test of soil-steel arch with ribs and calculation of internal forces on the basis of measured strains. Research and applications in structural engineering, mechanics and computation. 2011 ViaCon Polska, Wrocław University of Technology, Poland B.Kunecki, L.Korusiewicz
Behaviour of the steel box-type culvert during backfilling. 2011 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki, L.Korusiewicz
Load reduction (arching) on buried rigid culverts using geofoam: long-term behaviour. 2008 Norweska Administracja Drogowa, ViaCon Polska J.Vaslestad, B.Kunecki, T.H.Johansen
Influence of first loading cycles on a steel culvert behaviour. 2008 ViaCon Polska, Wrocław University of Technology, Poland B.Kunecki, L.Korusiewicz
Decrease of negative impact of transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals. 2007 Road and Bridge Research Institute in Żmigród at the University of Zielona Góra, ViaCon Polska A.Wysokowski, A.Staszczuk, B.Bednarek
General conclusions based on the testing  of various types of corrugated flexible structures in laboratory in natural scale. 2007 Road and Bridge Research Institute in Żmigród at the University of Zielona Góra, ViaCon Polska A.Wysokowski, L.Janusz
Comparative full scale tests of behaviour of corrugated steel arch structure placed on corrugated flexible foundations and rigid concrete foundations. 2007 Road and Bridge Research Institute in Żmigród at the University of Zielona Góra, ViaCon Polska A.Wysokowski, J.Górna, M.Monka, P.Tomala
Elements of the design process of the flexible steel arch over double track electrified railway. 2007 ViaCon Polska, Mosty Katowice Sp. z o.o.,  JacobsGibb Sp. z o.o. P.Tomala, K.Markowicz, B.Bresch
Internal stresses in helically corrugated steel pipes and pipe-arches. 2007 Poznań University of Technology, Poland ViaCon Polska A.Madaj, B.Bednarek
Evaluation of simplifications of 2d models of soil-steel shell bridges.  2007 University of Zielona Góra, Tarcopol Sp. z o.o., ViaCon Polska C.Machelski, G.Antoniszyn, L.Janusz
Railway grade separation made of corrugated steel plate structure - long term research. 2007 ViaCon Polska, Civil Engineering Department at the Poznań University of Technology, Poland L.Janusz, A.Madaj, K.Sturzbecher
Predicting costs of assembly  of buried flexible structures. 2007 ViaCon Polska, Poznań University of Technology, Poland L.Janusz, O.Kapliński
Application of multi-criteria optimization methods in choosing material solutions for construction of flexible steel culverts. 2007 ViaCon Polska L.Janusz
Comparison of test and calculation results  of corrugated steel plate box structure MP150. 2007 ViaCon Polska, Road and Bridge Research Institute in Żmigród at the University of Zielona Góra A.Czerepak, P.Tomala, A.Wysokowski
Animal crossing bulit over A2 motorway in Poland 2007 ViaCon Polska B.Bednarek, A.Czerepak
Badania polowe konstrukcji podatnych o dużych rozpiętościach. 2007 ViaCon Polska, Norweska Administracja Drogowa B.Kunecki, J.Vaslestad, A.Emdal
Laboratory test of a full-scale soil-steel box-type culvert under road loads. 2007 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki, L.Korusiewicz
Behavior of the steel box-type culvert during backfilling. 2007 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki, L.Korusiewicz
Full-scale test of steel pipe-arch culvert and finite element analysis by two commercial codes. 2006 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki, R. Ebeltoft
Behaviour of Orthotropic Buried Arch Shells under Static and Dynamic Live Load. 2006 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki
Full-scale test of corrugated steel culvert and FEM analysis with various static systems. 2006 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki
Full-scale laboratory static tests of steel corrugated pipe-arch culvert. 2005 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo B.Kunecki
Wytężenie przepustu typu Box Culvert MP150 17B w Lewinie Kłodzkim. 2003 Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej C.Machelski, G.Antoniszyn
Ocena przydatności systemu kanalizacyjnego HelCor Trenchcoat do zastosowań w inżynierii komunikacyjnej - badanie szczelności połączenia. 2002 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo W.Jasiński, W.Rowińska
Ocena przydatności systemu kanalizacyjnego HelCor Trenchcoat do zastosowań w inżynierii komunikacyjnej. 2002 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo W.Jasiński, W.Rowińska
Sprawozdanie z wykonywanych badań dla konstrukcji przepustu z blachy falistej "Box Culvert". 2001 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo A.Czerepak, L.Korusiewicz, W.Rowińska, A.Wysokowski
Ocena przydatności elementów systemu kanalizacyjnego Pecor Optima do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym. 2001 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo W.Jasiński
Badania przepustu ceglanego wzmocnionego konstrukcją wielopłaszczową z blachy typu MultiPlate. 2000 - 2001 Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Budowy Mostów A.Madaj
Badania odporności powłok antykorozyjnych na ścieranie. 2000 Szwedzka Administracja Drogowa i ViaCon  
Sprawozdanie z wykonania badań dla konstrukcji przepustów w systemie MultiPlate i z rury DV/Arot Optima i HelCor. 1999 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badan Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród - Węglewo L.Korusiewicz, B.Kunecki, A.Wysokowski
Projekt próbnego obciążenia i wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym przepustu pod linia kolejową w ciągu ulicy Rubież w Poznaniu. 1998 - 2002 Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Budowy Mostów A.Madaj, K.Sturzbecher
Sprawozdanie z pomiarów przemieszczeń konstrukcji w czasie próbnego obciążenia mostu kolejowego w km. 99,912 linii Wrocław - Międzylesie. 1997 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród - Węglewo W.Rowinska, J.Tlustochowski
Sprawozdanie z badań aprobacyjnych dla rur z tworzyw sztucznych DV/ Arot Optima. 1996 IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród - Węglewo Z.Gustowski, P.Spurtacz, R.Wodyński
Badania w skali naturalnej konstrukcji MultiPlate MP200 pod obciążeniem drogowym. 1989 Szwedzka Administracja Drogowa, Royal University of Technology i ViaCon  
Badania długoterminowe zachowania się konstrukcji podatnej o dużej rozpiętości. 1985 Norweska Administracja Drogowa J.Vaslestad
Badania długoterminowe zachowania się konstrukcji podatnej o dużej rozpiętości. 1982 Norweska Administracja Drogowa J.Vaslestad