Geokompozyty drenażowe

Geokompozyt drenażowy

geokompozyt drenażowy ViaCon

Wyrób posiada Certyfikat CE

Oferujemy pełen zakres systemów geosyntetyków do odprowadzania wód opadowych i cieczy, dyspersji i w realizacji zadań z zakresu inżynierii lądowej. Geokompozyty drenażowe  pozwalają osiągnąć ważne zalety techniczne przy jednoczesnej prostocie montażu. Do tych walorów można zaliczyć: łatwą dostępność materiałów, uzyskanie trwałości i stabilności zboczy, dobre odwodnienie konstrukcji,
odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Geokompozyty pozwalają osiągnąć rzeczywisty wzrost osiąganej objętości odprowadzanych wód opadowych dzięki swojej przestrzenności i możliwości wznoszenia dużo bardziej stromych zboczy, niż te wznoszone z użyciem piasku lub żwiru jako warstwy filtracyjnej. Korzyści ekonomiczne urzeczywistniają się, kiedy porównuje się oszczędności osiągnięte poprzez zastosowanie geosiatek i geokompozytów z tradycyjnym systemem warstw drenarskich. Geokompozyty są używane do drenażu i odprowadzania przenikającej wody w obiektach inżynierskich takich jak nasypy, mury oporowe i tunele.


geokompozytGeokompozyty i sieci drenażowe gwarantują trwały drenaż płynów, ponieważ ich struktura jest stworzona z wysoce odpornych na ściskanie włókien polietylenu wysokiej gęstości.

Zastosowania:

 • drenaż dodatkowy wysypisk śmieci i przejmowanie przecieków wody z nieszczelnych konstrukcji.
 • odprowadzanie gazów i naturalny drenaż przykrytych wysypisk śmieci.
 • tunele, ściany oporowe i podziemne budowle,
 • drenaż gruntu w obiektach geotechnicznych,
 • drenaż dróg, pasów startowych na lotniskach i podtorzy,
 • place, parkingi, ogrody i stadiony sportowe.

geokompozytyZalety:

 • geokompozyty ograniczają łączne koszty i czas trwania inwestycji, ponieważ są łatwiejsze i szybsze w użyciu niż tradycyjne metody filtrowania i odprowadzania wód,
 • geokompozyty i siatki drenażowe dają trwały drenaż odporny na zgniecenie bądź ograniczenie grubości,
 • geokompozyty zapewniają możliwość uzyskania większej powierzchni użytkowej wysypisk i ograniczenie grubości warstwy drenarskiej.

Produkty:

 • Geosiatki CE, GNT.
 • Geokompozyty TN, TNT TDP (geosiatka + geotekstylia)
 • Geomembrany  MDP (geotekstylia + geosiatka + geomembrana)
 • Geokompozyty TENDRAIN (geosiatka + geotekstylia)

 

Do pobrania

 

 

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Kierownik Produktu Geosyntetyki

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Ewelina Saniuta

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału