Geokompozyty drenażowe

Geokompozyt drenażowy

geokompozyt drenażowy ViaCon

Wyrób posiada Certyfikat CE

Oferujemy pełen zakres systemów geosyntetyków do odprowadzania wód opadowych i cieczy, dyspersji i w realizacji zadań z zakresu inżynierii lądowej. Geokompozyty drenażowe  pozwalają osiągnąć ważne zalety techniczne przy jednoczesnej prostocie montażu. Do tych walorów można zaliczyć: łatwą dostępność materiałów, uzyskanie trwałości i stabilności zboczy, dobre odwodnienie konstrukcji,
odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Geokompozyty pozwalają osiągnąć rzeczywisty wzrost osiąganej objętości odprowadzanych wód opadowych dzięki swojej przestrzenności i możliwości wznoszenia dużo bardziej stromych zboczy, niż te wznoszone z użyciem piasku lub żwiru jako warstwy filtracyjnej. Korzyści ekonomiczne urzeczywistniają się, kiedy porównuje się oszczędności osiągnięte poprzez zastosowanie geosiatek i geokompozytów z tradycyjnym systemem warstw drenarskich. Geokompozyty są używane do drenażu i odprowadzania przenikającej wody w obiektach inżynierskich takich jak nasypy, mury oporowe i tunele.


geokompozytGeokompozyty i sieci drenażowe gwarantują trwały drenaż płynów, ponieważ ich struktura jest stworzona z wysoce odpornych na ściskanie włókien polietylenu wysokiej gęstości.

Zastosowania:

 • drenaż dodatkowy wysypisk śmieci i przejmowanie przecieków wody z nieszczelnych konstrukcji.
 • odprowadzanie gazów i naturalny drenaż przykrytych wysypisk śmieci.
 • tunele, ściany oporowe i podziemne budowle,
 • drenaż gruntu w obiektach geotechnicznych,
 • drenaż dróg, pasów startowych na lotniskach i podtorzy,
 • place, parkingi, ogrody i stadiony sportowe.

geokompozytyZalety:

 • geokompozyty ograniczają łączne koszty i czas trwania inwestycji, ponieważ są łatwiejsze i szybsze w użyciu niż tradycyjne metody filtrowania i odprowadzania wód,
 • geokompozyty i siatki drenażowe dają trwały drenaż odporny na zgniecenie bądź ograniczenie grubości,
 • geokompozyty zapewniają możliwość uzyskania większej powierzchni użytkowej wysypisk i ograniczenie grubości warstwy drenarskiej.

Produkty:

 • Geosiatki CE, GNT.
 • Geokompozyty TN, TNT TDP (geosiatka + geotekstylia)
 • Geomembrany  MDP (geotekstylia + geosiatka + geomembrana)
 • Geokompozyty TENDRAIN (geosiatka + geotekstylia)

 

Do pobrania

 

 

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Kierownik Produktu Geosyntetyki

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Ewelina Saniuta

Doradca ds. Techniczno-Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału