Geomaty syntetyczne i geosiatki komórkowe

Geomata i geosiatka komórkowa dla przeciwdziałania erozji

geomata ViaCon

 

Wyrób posiada Certyfikat CE

Geomaty przeciwerozyjne to materiały wykonane z włókien polimerowych. Służą do ochrony przed erozją i ułatwiają ponowne zazielenienie się skarp narażonych na działanie erozyjne deszczu, wód odpływowych, wiatru i fal.
Geomaty przeciwerozyjne Multimat wykonane są z polipropylenowych włókien ułożonych w przestrzenną formę o grubości od 8 do 20 mm.

 

geomata antyerozyjna
Zapobieganie erozji przy zastosowaniu takich wyrobów jak geomata i geokomórka polega na:

 

 • wiązaniu i wzmacnianiu powierzchniowej warstwy gleby,
 • ochronie przed skutkami działania opadów deszczu i spływów wód powierzchniowych bez hamowania procesu wegetacji,
 • zapewnianiu ochrony poprzez istniejące ukorzenienie.

   

geokrata 

Zastosowania:

 • pokrywane roślinnością zbocza,
 • zbocza skaliste i jałowe,
 • skarpy: kanały ziemne i wodne,
 • brzegi: kanały, stawy i sztuczne zbiorniki,
 • przykrycie składowisk odpadów,
 • zapobieganie osuwiskom kamieni i rumoszu.

geokrata ViaCon

Zalety:

 • geomaty umożliwiają stworzenie stabilnych przestrzeni, które są bardzo odporne na erozyjne działanie wody. Zapewnia to szybką wegetację i chroni glebę pozbawioną roślinności,
 • pozwalają ograniczyć ilość gleby, która ulega erozji o ponad 50% w porównaniu ze zboczami bez zabezpieczenia. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie umożliwia wytrzymanie przepływu wody większego niż 4 m/s. Dzięki temu nie przemieszczają się cząsteczki gleby i erozji w zastosowaniach hydrotechnicznych takich jak kanały czy rzeki,
 • wzmocniona geomata umożliwia zatrzymanie grubej warstwy powierzchniowej gleby nawet na bardzo stromych skarpach, które nie przepuszczają wody (rekultywacja wysypisk śmieci - stabilizacja warstw powierzchniowych),
 • pozwala zmniejszyć erozję gleby zespalając gruntu i wzmacniając strefy ukorzenienia,
 • zatrzymywanie wody (strumienie, rurociągi i kanały) w glebie poprzez rozpraszanie zarówno energii kinetycznej i jaki prędkości przepływu wody.

 

geomata antyerozyjna

 

Do pobrania

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Kierownik Produktu Geosyntetyki

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Ewelina Saniuta

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału