Materiały do ochrony antyerozyjnej

   

 

Geomata i geosiatka komórkowa dla przeciwdziałania erozji

Wyrób posiada Certyfikat CE

Geomaty występują w formie trwałego zabezpieczenia (maty syntetyczne) lub do tymczasowego tj. do momentu zazielenienia się skarp (maty biodegradowalne - np. mata kokosowa). Służą do ochrony przed erozją.

Geomaty przeciwerozyjne syntetyczne to materiały wykonane  włókien z polipropylenowych włókien ułożonych w przestrzenną formę o grubości do 20 mm.

Geomaty antyerozyjne biodegradowalne

Zarówno tkaniny jak i maty antyerozyjne wykonane są z naturalnych włókien ulegających biodegradacji. Do ich produkcji wykorzystuje się słomę, kokos i jutę. Stosowane są do ochrony skarp o nachyleniu do 70°. Użycie tkaniny albo maty antyerozyjnej zapobiega uszkodzeniu skarp oraz zapewnia wzrost roślinności podczas ich początkowego ukorzenienia. Zabezpieczone nasypy oraz brzegi rzek przy pomocy biomat zapewniają ochronę lica skarp przed wiatrem oraz przed spływem wody opadowej.

Geomata chroni pozbawioną roślinności glebę, zapewniając szybki proces wegetacji. Mata kokosowa lub słomiana może być instalowana na skarpach o pochyleniu do 1:1,5. Skarpy o pochyleniu 1:1 zabezpiecza się matami polimerowymi. Mata kokosowa / słomiana / polimerowa / mata przeciwerozyjna to produkty łatwe w montażu i stosunkowo niedrogie. Mata słomiana jest mniej trwała aniżeli mata kokosowa i ulega szybszej biodegradacji.


Mata przeciwerozyjna zapobiega erozji poprzez:

 • wiązanie i wzmacnianie powierzchniowej warstwy gleby,
 • ochronę przed skutkami działania opadów deszczu i spływów wód powierzchniowych bez hamowania procesu wegetacji,
 • zapewnianie ochrony poprzez istniejące ukorzenienie.

 

Zastosowania:

 • pokrywane roślinnością zbocza,
 • skarpy nasypów drogowych, kolejowych, budowle hydrotechniczne,
 • stawy i zbiorniki,
 • rekultywacja składowisk odpadów,
 • powierzchniowe umocnienie skarp,
 • ochrona antyerozyjna przed skutkami działania opadów deszczu i wód powierzchniowych

geomata

Zalety:

 • umożliwiają budowanie stabilnych skarp i zboczy, odpornych na erozyjne działanie wody,
 • zapewniają szybką wegetację roślin,
 • umożliwiają zatrzymanie grubej warstwy powierzchniowej humusu nawet na bardzo stromych skarpach, które nie przepuszczają wody (rekultywacja wysypisk śmieci - stabilizacja warstw powierzchniowych),
 • geomata pozwala zmniejszyć erozję gleby zespalając gruntu i wzmacniając strefy ukorzenienia,
 • umożliwia zatrzymywanie wody w gruncie poprzez rozproszenie zarówno energii kinetycznej i jaki prędkości przepływu wody.

 

geomata antyerozyjna

 

 

        geomata antyerozyjna biomata słomiana mata biodegradowalna tkanina antyerozyjna

 

 

 

Do pobrania

 

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Dyrektor Działu Geosyntetyki i Rury z Tworzyw Sztucznych

Paweł Radziemski

Koordynator ds. Geosyntetyków i Ścian Oporowych

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Ewelina Saniuta

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału Kielce

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału Warszawa

Marek Surus

Kierownik Oddziału Gdańsk

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału Kraków

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału Wrocław