Geomaty syntetyczne i geosiatki komórkowe

Geomata i geosiatka komórkowa dla przeciwdziałania erozji

geomata ViaCon

 

Wyrób posiada Certyfikat CE

Geomaty przeciwerozyjne to materiały wykonane z włókien polimerowych. Służą do ochrony przed erozją i ułatwiają ponowne zazielenienie się skarp narażonych na działanie erozyjne deszczu, wód odpływowych, wiatru i fal.
Geomaty przeciwerozyjne Multimat wykonane są z polipropylenowych włókien ułożonych w przestrzenną formę o grubości od 8 do 20 mm.

 

geomata antyerozyjna
Zapobieganie erozji przy zastosowaniu takich wyrobów jak geomata i geokomórka polega na:

 

 • wiązaniu i wzmacnianiu powierzchniowej warstwy gleby,
 • ochronie przed skutkami działania opadów deszczu i spływów wód powierzchniowych bez hamowania procesu wegetacji,
 • zapewnianiu ochrony poprzez istniejące ukorzenienie.

   

geokrata 

Zastosowania:

 • pokrywane roślinnością zbocza,
 • zbocza skaliste i jałowe,
 • skarpy: kanały ziemne i wodne,
 • brzegi: kanały, stawy i sztuczne zbiorniki,
 • przykrycie składowisk odpadów,
 • zapobieganie osuwiskom kamieni i rumoszu.

geokrata ViaCon

Zalety:

 • geomaty umożliwiają stworzenie stabilnych przestrzeni, które są bardzo odporne na erozyjne działanie wody. Zapewnia to szybką wegetację i chroni glebę pozbawioną roślinności,
 • pozwalają ograniczyć ilość gleby, która ulega erozji o ponad 50% w porównaniu ze zboczami bez zabezpieczenia. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie umożliwia wytrzymanie przepływu wody większego niż 4 m/s. Dzięki temu nie przemieszczają się cząsteczki gleby i erozji w zastosowaniach hydrotechnicznych takich jak kanały czy rzeki,
 • wzmocniona geomata umożliwia zatrzymanie grubej warstwy powierzchniowej gleby nawet na bardzo stromych skarpach, które nie przepuszczają wody (rekultywacja wysypisk śmieci - stabilizacja warstw powierzchniowych),
 • pozwala zmniejszyć erozję gleby zespalając gruntu i wzmacniając strefy ukorzenienia,
 • zatrzymywanie wody (strumienie, rurociągi i kanały) w glebie poprzez rozpraszanie zarówno energii kinetycznej i jaki prędkości przepływu wody.

 

geomata antyerozyjna

 

Do pobrania

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Mariusz Peroński

Kierownik Produktu Geosyntetyki

Marta Humerska

Doradca ds. Handlowych Geosyntetyki

Ewelina Saniuta

Doradca ds. Techniczno-Handlowych Geosyntetyki

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału

Marek Surus

Kierownik Oddziału

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału