Konstrukcje stalowe MultiPlate

MultiPlate MP200 - Konstrukcje wielopłaszczowe z blachy falistej ocynkowanej

blacha falista Multiplate ViaCon

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM - KOT-2017/0045 wydanie 1
Produkt posiada Certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1

Blacha falista wykorzystania jest w budownictwie od ponad 100 lat. Koncepcję użycia w budownictwie drogowym i kolejowym elementów konstrukcyjnych z blachy falistej ocynkowanej zapoczątkowano w Ameryce Północnej oraz w Rosji. Obecnie konstrukcje podatne z blach falistych stosowane są powszechnie w budownictwie na całym świecie.

Wspomniana blacha falista powstaje w procesie mechanicznego formowania na zimno stalowych płaskich blach. Po uzyskaniu żądanego kształtu blacha cynkowana jest metodą ogniową i może być dodatkowo pokrywana powłokami malarskimi. 

Konstrukcje stalowe MultiPlate MP200 z uwagi na charakter pracy, bardzo często nazywane są konstrukcjami podatnymi. Do przenoszenia obciążeń konstrukcje te wykorzystują współpracę z otaczającym je gruntem. Są tanie, proste i szybkie w budowie. Konstrukcja stalowa montowana jest przecietnie zaledwie kilka dni przez kilkuosobową brygadę montażową.

Nasze konstrukcje stalowe MultiPlate MP200 stosowane są w Polsce od roku 1997, a firma ViaCon produkuje je w Polsce od 2005 roku.

 

Konstrukcja stalowa - zastosowanie

przepust z blachy falistej ViaCon

Konstrukcje MultiPlate MP200 stosowane są do budowy nowych oraz wzmacniania (relining) i przebudowy istniejących obiektów takich jak:

 • przepusty,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • tunele,
 • przejścia podziemne,
 • przejazdy gospodarcze,
 • przejścia ekologiczne,
 • przejścia dla zwierząt,
 • przepusty kolejowe,
 • hangary,
 • schrony dla ludności,
 • magazyny,
 • obudowy taśmociągów (przenośników taśmowych),
 • obudowy przewodów rurowych i ciepłociągów,
 • zbiorniki na ścieki i ciecze,
 • silosy.

Zalety konstrukcji stalowych

konstrukcja falista ViaConObiekty z użyciem konstrukcji MultiPlate MP200 mają następujące zalety:

 • prostota w projektowaniu za względu na mniejszą ilość detali, gotową bazę rysunków profili oraz gotową bazę obliczeń wytrzymałościowych dla standardowych zastosowań,
 • blacha falista skręcana za pomocą śrub zapewnia prosty i szybki montaż,
 • możliwość wykonywania prac w ujemnych temperaturach (brak sezonowości),
 • możliwość wznoszenia obiektów bez zamykania ruchu,
 • blacha stalowa, ze względu na stosunkowo mały ciężar, daje możliwość montażu sekcji lub całości konstrukcji w pobliżu miejsca docelowego, bez kolizji z innymi robotami,
 • bardzo krótki czas wznoszenia obiektu,
 • niższy koszt realizacji obiektu w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

 

Procedura budowy obiektu z użyciem konstrukcji MP200 obejmuje:

 • wykonanie podłoża/fundamentu,
 • dostawę konstrukcji (blachy stalowe wraz z kompletem łączników),
 • montaż konstrukcji,
 • wykonanie zasypki inżynierskiej,
 • roboty wykończeniowe.

 

konstrukcja podatna ViaCon

Lista dokumentów sankcjonujących stosowanie konstrukcji MultiPlate MP200 w Polsce:

 • Certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM - KOT-2017/0045 wydanie 1,
 • Opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa, na podstawie której konstrukcje MultiPlate MP200 mogą być stosowane na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej,
 • Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą IBDIM,
 • Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inżynierskich z Blach Falistych wydane Zarządzeniem Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r.

 

Konstrukcje MultiPlate MP200 projektuje się tak, aby spełniały wymagania trwałości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

 

Wzmacnianie istniejących obiektów (relining)

relining ViaCon MP200

Przepusty stalowe MultiPlate MP200 można stosować do wzmacniania istniejących obiektów za pomocą tzw. metody reliningu. Stalowa blacha falista wprowadzana jest w światło istniejącego obiektu a następnie wolną przestrzeń pomiędzy ustrojem nośnym wzmacnianego obiektu a konstrukcją stalową wypełnia się betonem klasy min. C16/20. Relining pozwala na wzmacnianie istniejącego obiektu bez potrzeby zatrzymywania ruchu i wyklucza konieczność rozbiórki starej konstrukcji.

W celu ciągłego udoskonalania metod obliczeniowych aktywnie współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi zarówno w kraju jak i poza granicami Polski.
Efektem tej współpracy jest realizacja kilkunastu programów badawczych, w tym kilku dedykowanych konstrukcjom typu MultiPlate MP200.

 

Do pobrania

 • konstrukcja ze stali
 • stalowa konstrukcja Multiplate
 • konstrukcje podatne
 • przepust stalowy w drodze
 • Przepust do konstrukcji ze stali Viacon
 • przepust do stalowych konstrukcji Multiplate
 • Multiplat konstrukcja cała z stali
 • konstrukcje podatne
 • stalowa konstrukcja Viacon
 • stalowa konstrukcja
 • przepust do konstrukcji stalowej
 • most - konstrukcja stalowa
 • konstrukcja z stali Viacon
 • Multiplate konstrukcja ze stali
 • konstrukcja z stali Multiplate
 • konstrukcja z stali
 • przepusty stalowe Multiplate
 • przepust stalowy - Multiplate
 • Multiplate - przepust stalowy
 • Multiplate - Konstrukcja stalowa
 • Konstrukcja stalowa
 • Viacon - Konstrukcja stalowa Multiplate
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
 • przepust stalowy
 • Konstrukcja stalowa Multiplate
stalowa konstrukcja wykonana z blachy przejazd pod wiaduktem prace montażowe transport materiału konstrukcyjnego zachód słońca w górach transport materiału konstrukcyjnego trzy wiadukty pasy zieleni przy drodze mały mostek nad strumykiem wiadukt kolejowy zasypywanie konstrukcji stalowej pasy zieleni przy drodze mały mostek nad strumykiem wiadukt kolejowy zasypywanie konstrukcji stalowej chodnik i ścieżka rowerowa niewielki tunel ustawianie stalowych konstrukcji prace przy budowie wiaduktu Multiplate - przepust stalowy
kanał melioracyjny przegotowanie stalowych elementów do transportu tunel pod torowiskiem układanie rur stalowych wiadukt nieporośnięty roślinnością most nad kanałem melioracyjnym plac budowy budowa wiaduktu przejście pod przejazdem kolejowym droga asfaltowa wiadukt pokryty śniegiem łączenie elementów zadaszenia konstrukcji stalowej

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Patryk Jankowski

Kierownik Produktu Konstrukcje Gruntowo-Powłokowe i Rury z Blachy Falistej

Barbara Bednarek

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży

Magda Ratajczak

Doradca ds. Techniczno-Handlowych

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału Warszawa

Marek Surus

Kierownik Oddziału Gdańsk

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału Kraków

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału Wrocław