Przejścia dla zwierząt – Konstrukcje SuperCor

Konstrukcje

przejście dla zwierząt ViaCon

Aprobata Techniczna IBDiM: Nr AT/2005-03-0879/3
Produkt posiada znak CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1

Konstrukcje SuperCor® to konstrukcje podatne z blach falistych charakteryzujących się bardzo dużą sztywnością. Wykorzystują one współpracę z otaczającym je gruntem do przenoszenia obciążeń, dzięki czemu ich nośność jest znacznie większa od nośności tradycyjnych konstrukcji z blach falistych. W taki sposób można wykonywać chociażby przejścia dla zwierząt nad drogami czy autostradami.

Budowa przejść ekologicznych dla zwierząt.

Przepusty stalowe SuperCor® stosowane są do budowy obiektów inżynierskich pod i nad drogami oraz liniami kolejowymi. Są to najczęściej mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, przejścia dla pieszych, przejazdy gospodarcze. Maksymalna rozpiętość takich konstrukcji wynosi 25m.
Są nieskomplikowane, tanie i przede wszystkim szybkie w budowie. Czas montażu z udziałem kilkuosobowej ekipy montażowej zajmuje przeciętnie kilka dni.

Pierwsze konstrukcje SuperCor® montowano już w latach osiemdziesiątych XX wieku w USA. Na rynku polskim pojawiły się one w 2000 roku. Współcześnie wykorzystywane są w wielu krajach na całym świecie i bardzo często stosowane są jako przejścia dla zwierząt.
Firma ViaCon Sp. z o.o. wytwarza konstrukcje SuperCor® od 2008 roku w siedzibie głównej firmy, w Rydzynie pod Lesznem.

Konstrukcje SuperCor® projektuje się tak, aby spełnić wymagania trwałości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Nasze konstrukcje znajdują zastosowanie dla wszystkich klas obciążeń drogowych oraz kolejowych zgodnie z normami PN-85/S-10030 i według Eurokodu 1 EN 1991-2, a także pod obciążeniem pojazdem specjalnym według umowy standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021).

Zalety

Obiekty z wykorzystaniem  konstrukcji  SuperCor® posiadają wiele zalet:

 • są proste w projektowaniu z uwagi na  mniejszą ilość detali, gotową bazę rysunków profili oraz przygotowaną bazę obliczeń wytrzymałościowych dla typowych zastosowań,
 • są proste i szybkie w montażu,
 • prace mogą być prowadzone w ujemnych temperaturach ze względu na brak sezonowości,
 • budowa obiektów nie wymaga zamykania ruchu,
 • z uwagi na mały ciężar, możliwy jest montaż sekcji lub całej konstrukcji w pobliżu miejsca przeznaczenia, nie kolidując  z innymi robotami,
 • bardzo krótki czas wznoszenia obiektu,
 • niższy koszt wykonania obiektu w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.


konstrukcje z blach falistych SuperCor

Zastosowanie

Konstrukcje SuperCor® wykorzystywane są do budowy drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich, takich jak:

 • wiadukty,
 • mosty,
 • tunele,
 • kładki dla pieszych,
 • przejścia podziemne,
 • przejścia ekologiczne,
 • przejścia dla zwierząt,
 • przejazdy gospodarcze,
 • przepusty kolejowe,
 • hangary,
 • schrony dla ludności,
 • magazyny,
 • obudowy przenośników taśmowych.

przejście dla zwierząt

Ponadto, konstrukcje te można stosować do wzmacniania i przebudowy istniejących obiektów inżynierskich.
Stosowana jest wtedy tzw. metoda reliningu. W światło istniejącego obiektu wprowadza się konstrukcję z blachy falistej, a następnie wypełnia się wolną przestrzeń pomiędzy ustrojem nośnym wzmacnianego obiektu a konstrukcją stalową betonem klasy min. C16/20. Metoda ta pozwala na wzmacnianie istniejącego obiektu bez konieczności zatrzymywania ruchu i eliminuje konieczność rozbiórki starej konstrukcji. Kontrola wypełnienia betonem powinna być realizowana przez otwory rewizyjne.

 

Proces budowy

Na proces budowy obiektu inżynierskiego przy użyciu konstrukcji SuperCor® składa się:

 • wykonanie podłoża (fundamentu),
 • dostawa i montaż konstrukcji na placu budowy,
 • wykonanie zasypki inżynierskiej,
 • roboty wykończeniowe.

 

Lista dokumentów sankcjonujących stosowanie konstrukcji SuperCor® w Polsce:

 • Certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
 • Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Nr AT/2005-03-0879/3.
 • Opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa. Na jej podstawie konstrukcje SuperCor® mogą być stosowane na terenach, które objęte są wpływami eksploatacji górniczej.
 • Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą IBDIM.
 • Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inżynierskich z Blach Falistych wydane Zarządzeniem Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r.

 

Produkcja

przepusty stalowe SuperCor

Proces produkcji konstrukcji SuperCor® polega na mechanicznym formowaniu na zimno stalowych płaskich blach, które po uzyskaniu żądanego kształtu są cynkowane metodą ogniową. Blachy mogą być dodatkowo malowane powłokami malarskimi. Wszelkie ścięcia konstrukcji oraz otwory wykonywane są w zakładzie produkcyjnym.

Konstrukcje SuperCor® produkowane są ze stali zgodnej z normą PN-EN 10149-2 lub PN-EN 10025-2, gatunek S315MC lub S355MC o gwarantowanej granicy plastyczności odpowiednio 315 MPa i 355 MPa.

Ochrona antykorozyjna konstrukcji SuperCor® wykonywana jest w zakładzie produkcyjnym. Obejmuje ona:

 • cynkowanie ogniowe blach konstrukcji i elementów wyposażenia,
 • pokrywanie ocynkowanych blach powłokami malarskimi (opcjonalnie).


Standardowo przepust drogowy SuperCor® produkowany jest z zabezpieczeniem przez cynkowanie ogniowe o grubości powłoki zgodnej z normą PN-EN ISO 1461. Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie powłoki o innej grubości.

W przypadku, gdy powłoka cynkowa nie zapewnia wystarczającej trwałości, konstrukcję można dodatkowo pokryć powłoką malarską, np. systemem ViaCoat. W zależności od wymagań zabezpieczenie powłoką malarską najczęściej jest wykonywane:

 • na całej powierzchni wewnętrznej i/lub zewnętrznej,
 • na wlocie i wylocie konstrukcji od strony zewnętrznej,
 • do wysokości poziomu wielkiej wody na powierzchni wewnętrznej konstrukcji,
 • jako kombinacja powyższych.


Łączenie blach w przejściach dla zwierząt i mostach

przejście dla zwierzątW celu łączenia blach falistych używane są śruby M20 klasy 8.8. Ich długości uzależnione są o liczby łączonych elementów i ich grubości. Stosuje się dwa rodzaje śrub (łeb stożkowy lub łeb obły) o długościach 50mm, 63mm, 70mm. Dobór odpowiedniego rodzaju śruby zależny jest od miejsca łączenia elementów konstrukcji.

Śruby o średnicy 20 mm oraz nakrętki odpowiadają wymaganiom PN-EN ISO 898-1i PN-EN ISO 898-2.
Kotwy o średnicy 20 mm i długości 225 mm lub 365 mm wykonane są ze stali odpowiadającej wymaganiom PN-EN 10025-2.
Ceowniki montażowe odpowiadają wymaganiom PN-EN 10025-2.
Wszystkie ww. elementy dostarczane są wraz z konstrukcją.

W celu ciągłego udoskonalania metod obliczeniowych aktywnie współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi z kraju oraz z zagranicy. Efektem tej współpracy jest realizacja kilkunastu programów badawczych, w tym kilku dotyczących konstrukcji SuperCor®.

Więcej szczegółowych informacji na temat obiektów inżynierskich typu SuperCor®: przejść ekologicznych dla zwierząt, pieszych i innych znajdą Państwo w katalogu.

Do pobrania

oświetlony wiadukt wyrównywanie gruntu niewielka rzeczka ustawianie konstrukcji siedem przepustów barierka ochronna przy drodze błotnista droga wagon kolejki maszyna pracująca u stóp wzgórza torowisko wiadukt nad torowiskiem łączenie konstrukcji wykonanych z blachy falistej wiadukt dwupasmowa jezdnia prace montażowe blacha falista samochód przewożący ziemie kanał melioracyjny z kamiennym brzegiem drzewa w górach przejazd lokomotywy mostek otwór oświetleniowy betonowe wiadukty mostek na nad niewielką rzeczką przejście nad rzeczką wyżynny krajobraz droga szybkiego ruchu pracownicy podczas montażu konstrukcji przejazd pod wiaduktem asfaltowa nawierzchnia drogi tory kolejowe maszyny budowlane służba drogowa górna część przepustu stalowego

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Patryk Jankowski

Kierownik Produktu Konstrukcje Gruntowo-Powłokowe i Rury z Blachy Falistej

Barbara Bednarek

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży

Magda Ratajczak

Doradca ds. Techniczno-Handlowych

Tomasz Rycombel

Kierownik Oddziału Kielce

Michał Połubiński

Kierownik Oddziału Warszawa

Marek Surus

Kierownik Oddziału Gdańsk

Artur Wojciechowski

Kierownik Oddziału Kraków

Jacek Oszytko

Kierownik Oddziału Wrocław