OGŁOSZENIE Plan połączenia spółek

OGŁOSZENIE
planu połączenia spółek
ViaCon sp. z o.o., ViaCon Polska sp. z o.o. i ViaCon Construction sp. z o.o.

W związku z procedurą łączenia się spółek ViaCon sp. z o.o. (KRS 0000093391), ViaCon Polska sp. z o.o. (KRS 0000281974) i ViaCon Construction sp. z o.o. (KRS 0000280523), mając na uwadze treść art. 500 § 2[1] k.s.h. poniżej znajdą Państwo odnośniki do ogłoszenia planu połączenia ww. spółek.
 
ViaCon sp. z o.o.
ViaCon Polska sp. z o.o.
ViaCon Construction sp. z o.o.