Port lotniczy Wrocław

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne na potrzeby nowo budowanego Terminala Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu im. Mikołaja Kopernika. Budowa nowego terminalu pasażerskiego z infrastrukturą i wyposażeniem jest częścią projektu POIS.06.03.00-00-001/09-00 dla Projektu „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura.
 
Na potrzeby projektu wyprodukowano i dostarczono dwa układy retencyjne: o średnicy Ø3000mm i objętości 750m3 oraz Ø2600mm i objętości 350m3. Zbiorniki wykonane zostały z rur stalowych spiralnie karbowanych HelCor ®, zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką cynkową o grubości 42µm i dodatkowo powłoką polimerową o grubości 250µm.