Przepusty i konstrukcje żelbetowe CON/SPAN

Konstrukcje żelbetowe CON/SPAN to najbardziej zoptymalizowany kształt w branży. Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN zapewniają idealne połączenie wydajności hydraulicznej i możliwości konstrukcyjnych.

Przepusty prefabrykowane CON/SPAN zastosowanie

Konstrukcje inżynierskie wykonane z żelbetowych elementów prefabrykowanych CON/SPAN służą do przeprowadzenia pod lub nad przeszkodą terenową:

 • drogi,
 • szlaku kolejowego,
 • ciągu pieszego lub pieszo – rowerowego,
 • szlaku wędrówek zwierząt,
 • komunikacji gospodarczej lub produkcyjnej.

 

Żelbetowe elementy prefabrykowane

Elementami składowymi konstrukcji obiektów inżynierskich z żelbetowych elementów prefabrykowanych CON/SPAN są:

 • prefabrykowane fundamenty żelbetowe Express Foundations,
 • prefabrykowane elementy ustroju nośnego,
 • prefabrykowane ściany czołowe,
 • prefabrykowane skrzydła.

 

Przepusty żelbetowe CON/SPAN - zalety

Żelbetowe elementy prefabrykowane CON/SPAN posiadają następujące zalety:

 • rozpiętości od 3,96 m do 19,80 m,
 • możliwość stosowania dla szerokiego zakresu klas obciążenia,
 • szybki i prosty montaż,
 • ograniczone do minimum roboty zbrojeniowe wykonywane na budowie,
 • brak konieczności stosowania szalunków,
 • brak połączeń w przekroju poprzecznym,
 • montaż bez stosowania rusztowań wspierających,
 • kompletność systemu, unifikacja projektowania i produkcji,
 • szeroki zakres stosowania,
 • bogaty typoszereg przekrojów,
 • możliwość montażu konstrukcji CON/SPAN zaraz po ułożeniu fundamentów – redukcja czasu budowy obiektu,
 • możliwość stosowania tylko wybranych elementów systemu.

 

Konstrukcje żelbetowe - proces budowy

Proces budowy obiektu CON/SPAN rozpoczyna się od wykonania wykopu i przygotowania podłoża.
Następnie wykonać należy rozładunek i ułożyć żelbetowe elementy prefabrykowane Express Foundations. W dalszej kolejności następuje ułożenie zbrojenia zapewniającego ciągłość w łączeniach elementów. Kolejne działania to montaż elementów ustroju nośnego, ścian czołowych i skrzydeł obiektu. Po tych czynnościach następuje ułożenie mieszanki w prefabrykatach Express Foundations.
Proces budowy konstrukcji żelbetowej CON/SPAN kończą: uszczelnienie połączeń i wykonanie zasypki.


Wsparcie ViaCon Polska Sp. z o.o.

Przekrój poprzeczny obiektu inżynierskiego dobierany jest w zależności od wymaganej skrajni, światła obiektu oraz wymaganej nośności konstrukcji. Każdorazowo określone zostają parametry charakterystyczne dla konkretnego projektu takie jak: rozpiętość, wysokość, pole powierzchni przekroju poprzecznego, grubość elementu, szerokość prefabrykatu, stopień zbrojenia.
ViaCon Polska Sp. z o.o. oferuje pełne wsparcie w zakresie projektowania konstrukcji z żelbetowych elementów prefabrykowanych CON/SPAN. Ponadto konstrukcje żelbetowe CON/SPAN mogą zostać kompleksowo zainstalowane na budowie przez wykwalifikowane brygady montażowe firmy ViaCon.

Do pobrania

Przejdź do sekcji "do pobrania"

 • przepusty skrzynkowe
 • przepusty skrzynkowe zamknięte
 • zamknięte przepusty skrzynkowe
 • konstrukcja żelbetonowa
 • konstrukcje prefabrykowane
 • przepusty żelbetowe
 • prefabrykowane przepusty skrzynkowe
 • przepusty żelbetowe
 • przepusty skrzynkowe
 • konstrukcje żelbetowe prefabrykowane
przepusty skrzynkowe	przepusty skrzynkowe zamknięte zamknięte przepusty skrzynkowe konstrukcja żelbetonowa
konstrukcje prefabrykowane	przepusty żelbetowe	prefabrykowane przepusty skrzynkowe	przepusty żelbetowe	przepusty skrzynkowe konstrukcje żelbetowe prefabrykowane

Zapytaj o produkt

Wybierz oddział:

Maciej Węgrzynowski

Kierownik Produktu Mosty Acrow i CON/SPAN