Projektowanie

Zespół inżynierów służy wszelką pomocą w projektowaniu konstrukcji z zastosowaniem naszego asortymentu.

Świadczymy usługi w następujących branżach:

 • drogi,
 • koleje,
 • obiekty inżynierskie,
 • geotechnika

 

Projektujemy:

 • obiekty inżynierskie w tym przepusty, mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt,
 • zbiorniki retencyjne,
 • wzmocnienia słabych podłoży,
 • nasypy na słabych gruntach,
 • zbrojenie skarp nasypów,
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego.

 

Wspomagamy biura projektowe w zakresie naszego asortymentu na różnych etapach procesu projektowania:

 • koncepcje,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierów z branży mostowej, drogowej i geotechnicznej.
Posługujemy się sprawdzonymi metodami projektowania podpartymi badaniami i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji inwestycji.
Posiadamy specjalistyczne programy komputerowe dzięki którym, możemy zaproponować rozwiązania w zakresie konstrukcji z blach falistych, geosyntetyków i ścian oporowych w technologii gruntu zbrojnego.
Zalecenia projektowe z zastosowaniem asortymentu oferowanego przez naszą firmę wykonujemy bezpłatnie. Na indywidualne zlecenie oferujemy wykonanie kompletnych opracowań projektowych w zakresie naszych produktów.

 

Obsługa techniczna

Proponujemy obsługę techniczną począwszy od sprawdzenia możliwości wykonania projektu przez propozycję rozwiązania, aż po konsultacje i instrukcję montażu na budowie w trakcie jej realizacji.
Prowadzimy szkolenia i seminaria techniczne w zakresie proponowanych przez nas technologii.

 

Realizowane projekty:

W ramach współpracy z biurami projektowymi i wykonawcami zadań budowlanych uczestniczyliśmy w następujących projektach:

 • rozbudowa węzła OT (DK6) z ul. Kartuską (DK7) węzeł Karczemki,
 • budowa Obwodnicy miasta Żyrardów w ciągu drogi krajowej nr 50,
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ul. Marsa -  Żołnierska,
 • budowa AUTOSTRADY A1 w Kutnie odcinek węzeł Sójki odcinek węzeł Kotliska,
 • budowa AUTOSTRADY A 4 Węzeł „Wierzbna” (bez węzła) ÷ Radymno (z węzłem) km 621+800.67 ÷ 647+ 455.82 odcinek 1 i 2,
 • obwodnica miasta Poznań w ciągu drogi ekspresowej nr S-11, etap I,
 • przebudowa drogi ekspresowej S-8 od km 1+264 do km 1+587,
 • budowa Ronda w miejscowości Brodnica w ciągu drogi krajowej nr 15,
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów,
 • budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 odcinek Janów Lubelski – Granica Państwa,
 • projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku obwodnica Wiśniewa za obwodnicę Mężenina (od km 586+310 do km 601+700),
 • rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od granicy woj. Maz. Do obwodnicy Zambrowa (od km 561+073 do km 575+955),
 • autostrada A-8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia część I - od km 1+603.81 do 13+500,00 oraz łącznik Kobierzyce - km 0+000,00 do km 2+489,45,
 • projekt i budowa autostrady A-2  Stryków – Konotopa. Odcinek A – od km 365+261,42 do km 394+500,00,
 • projekt i budowa autostrady A-2  Stryków – Konotopa. Odcinek B - od km 394+500 do km 411+465,80,
 • budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów-Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" do węzła "Konopnica" (odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła "Dąbrowica" i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK nr 19,
 • budowa Autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Sekcja 1 od km 647+455,82 do km 664+300,00,
 • zbiorniki retencyjne - Budowa węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa z ul. Brukową w Łomiankach. Odcinek: km 347+900 - 349+178 (istn. km 349+168),
 • zbiorniki retencyjne - Morski Park Handlowy, ul. Przywidzka, 880-147 Gdańsk.

Do pobrania

projekt w skali 1:100 projekt nasypu plan budowy nasypu wytyczne do projektu budowlanego naniesione rzuty konstrukcji