Wiadukt w Herburtowie

Most przez rzekę Bukowa

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć naszych konstrukcji wybudowanych w ramach zadania:

„Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 i przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu dr woj. nr 174”

Konstrukcja SuperCor SC-3HA - wiadukt nad linią kolejową nr 203

Światło poziome: 11,0m
Światło pionowe: 5,86m
Długość dołem: 65,6 m
Długość górą: 27,98 m
Kąt ścięcia wlotu i wylotu w stosunku do osi przepustu: 142,5 st

Zastosowano siatki stalowe do wzmocnienia wlotów.

Konstrukcja MP VN17 - most przez rz. Bukowa

Światło poziome: 6,34
Światło pionowe: 3,69
Długość dołem: 16,17
Długość górą: 12,84

Zastosowano półki dla płazów.