Zarząd

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Michał Mońka
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Stanisława Grzelska
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Artur Pawlak

Asystentka Zarządu
Karolina Żołądek
tel. +48 (065) 525 45 45