Zarządzanie jakością

Polityka Jakości ViaCon Polska Sp. z o.o.

Wierzymy, że zapewnienie jakości dotyczy wszystkich przejawów działalności firmy, dlatego polityka zapewnienia jakości firmy ViaCon Polska Sp. z o.o. koncentruje się na pięciu najważniejszych obszarach:

Klienci

Strategia działania firmy ViaCon Polska Sp. z o.o. polega na jak najściślejszej współpracy z klientem, w myśl dewizy : "Twórzmy razem lepszą rzeczywistość".
Zadowolenie klientów zależy głównie od jakości towarów i usług Spółki. Dlatego podstawowym celem polityki jakości firmy ViaCon Polska Sp. z o.o. jest zaoferowanie naszym klientom wyrobów nowoczesnych, niezawodnych i atrakcyjnych cenowo, a także możliwie najwyższego standardu usług.

Pracownicy

Każdy pracownik Spółki, niezależnie od swojej pozycji w hierarchii organizacyjnej i rodzaju pracy, przyczynia się do osiągnięcia głównego celu Spółki - maksymalnego zadowolenia jej klientów, dlatego stale podnosimy poziom kwalifikacji załogi. Jednocześnie pragniemy żeby nasi pracownicy utożsamiali sukces przedsiębiorstwa z ich osobistym sukcesem.

Zarządzanie

Efektywne zarządzanie ma spowodować maksymalizację zadowolenia klientów oraz załogi, a w konsekwencji - dalszy rozwój naszej firmy.

Ochrona Środowiska

Dążymy do harmonijnej koegzystencji z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. Dlatego staramy się zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska i działać zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wierząc, że pracownicy są najważniejszym bogactwem firmy, stawiamy bezpieczeństwo ich życia i zdrowia na pierwszym miejscu, czemu dajemy wyraz we wszystkich naszych działaniach.

Rydzyna, dn. 1 lutego 2021 r.

Zarząd Spółki ViaCon Polska Sp. z o.o.

 

Uzyskaliśmy certyfikację niezależnej jednostki certyfikującej LL-C w zakresie Systemu zarządzania jakością (zgodnie z normą ISO 9001:2015), zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015) oraz zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) spełniając normę ISO 45001:2018.