Pracownicy ViaCon Polska


Prezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający
Michał Mońka
tel. +48 (65) 525 45 51
zvpuny.zbaxn@ivnpba.cy
Michał Mońka
V-ce Prezes Zarządu,
Dyrektor ds. Technicznych
i Marketingu
Stanisława Grzelska
tel. +48 (65) 525 45 45
fgravn.temryfxn@ivnpba.cy

Stanisława Grzelska

Prokurent
Jolanta Radziwinowicz
tel. +48 (65) 525 96 45
wbyn.enqmvjvabjvpm@ivnpba.cy
Jolanta Radziwinowicz
Asystentka Zarządu
Karolina Żołądek
tel. +48 (65) 525 45 45

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu
Piotr Tomala
tel. (65) 525 45 44
cvbge.gbznyn@ivnpba.cy

 
MultiPlate, SuperCor® & UltraCor®
Kierownik Produktu MultiPlate, SuperCor® ,UltraCor®
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu
Barbara Bednarek
tel.(65) 525 45 39
onfvn.orqanerx@ivnpba.cy
Barbara Bednarek
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
MultiPlate, SuperCor® ,UltraCor®
Magda Ratajczak
 
tel. (65) 525 45 74
zntqn.engnwpmnx@ivnpba.cy
Magda Wiśniewska

Doradca ds. Techniczno-Handlowych
MultiPlate, SuperCor® ,UltraCor®
Patryk Jankowski
tel. (65) 525 96 62
cngelx.wnaxbjfxv@ivnpba.cy

 
Systemy rurowe HelCor®, Hel-Cor Pipe Arch®, PECOR OPTIMA®Pecor Quattro, Zbiorniki retencyjne, ViaFence
Kierownik Działu
Systemy Rurowe 
Paweł Majorczyk
tel. (65) 525 45 64
cnjry.znwbepmlx@ivnpba.cy
Paweł Majorczyk
Zastępca Kierownika
Systemy Rurowe
Tomasz Tauchert
tel. (65) 525 45 70
gbznfm.gnhpureg@ivnpba.cy
Tomasz Tauchert
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
HelCor® i HelCor Pipe Arch ® 
Koordynator Produktu ViaFence 
Anna Łagocka-Nowak
 
tel. (65) 525 45 78
naan.yntbpxn-abjnx@ivnpba.cy
Anna Łagocka-Nowak
Doradca ds. Handlowych
PECOR OPTIMA® i Pecor Quattro
Agnieszka Wesoły
tel.(65) 525 45 64
ntavrfmxn.jrfbyl@ivnpba.cy
Agnieszka Wesoły
Doradca ds. Handlowych
Daria Mendelewska
tel.(65) 525 96 65
qnevn.zraqryrjfxn@ivnpba.cy
Koordynator Produktu Systemy Retencyjne 
Sławomir Berger
tel. 665 564 568
fynjbzve.oretre@ivnpba.cy
 
Geosyntetyki
Kierownik Produktu Geosyntetyki
Mariusz Peroński
tel.(65) 525 45 73
znevhfm.crebafxv@ivnpba.cy
Doradca ds. Handlowych
Geosyntetyki
Marta Humerska
 
tel. (65) 525 45 56
znegn.uhzrefxn@ivnpba.cy
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Geosyntetyki
Ewelina Saniuta
tel. (65) 525 96 56
rjryvan.fnavhgn@ivnpba.cy

 

Ściany oporowe
Koordynator Produktu Ściany Oporowe
Maciej Wiśniewski
tel:(58) 762 30 56
kom: 601 761 079
znpvrw.jvfavrjfxv@ivnpba.cy
Maciej Wiśniewski

 

 CON/SPAN, Mosty Acrow 700XS
Kierownik Produktu Mosty Acrow 700XS
Kierownik Produktu CON/SPAN
Maciej Węgrzynowski
tel. 601 765 447
znpvrw.jrtemlabjfxv@ivnpba.cy
Maciej Węgrzynowski
Zastępca Kierownika
Produktu CON/SPAN
Paweł Gulczyński
tel. 601 760 256
cnjry.thypmlafxv@ivnpba.cy
Międzynarodowy Koordynator ds. Marketingu
Katarzyna Eltman
tel. (65) 525 96 47
xngnemlan.rygzna@ivnpba.cy
Katarzyna Eltman
Specjalista ds. Zarządzania Wiedzą
Elżbieta Ciesielska
 
tel. (65) 525 96 67
rymovrgn.cvbgebjfxn@ivnpba.cy
Elżbieta Piotrowska
 

Kierownik Dzialu Prawnego
Damian Dudziak
tel. (65) 525 45 38
qnzvna.qhqmvnx@ivnpba.cy

Specjalista ds. Prawnych
Magdalena Pawlak-Kaleta
tel. (65) 525 45 74
zntqnyran.cnjynx-xnyrgn@ivnpba.cy
Młodszy Specjalista ds. Prawnych
Justyna Napierała
tel. (65) 525 45 74
whfglan.ancvrenyn@ivnpba.cy
Pełnomocnik Zarządu ds. Oddziałów
Kierownik Oddziału Gdańsk
Marek Surus
tel.(58) 762 30 56
kom: 601 760 175
znerx.fhehf@ivnpba.cy
Marek Surus
Kierownik Oddziału Warszawa
Michał Połubiński
tel.(22) 295 57 31
kom: 601 761 365
zvpuny.cbyhovafxv@ivnpba.cy
Michał Połubiński
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Monika Gawron
tel.(22) 295 57 31
kom: 601 760 196
zbavxn.tnjeba@ivnpba.cy
Monika Gawron
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Michał Kujszczyk
tel.(22) 295 57 31
kom: 601 761 226
zvpuny.xhwfmpmlx@ivnpba.cy
Michał Kujszczyk
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Mateusz Kowalczyk
tel.(22) 295 57 31
kom: 601 720 235
zngrhfm.xbjnypmlx@ivnpba.cy
Kierownik Oddziału Warszawa
Michał Połubiński
tel.(22) 295 57 31
kom: 601 761 365
zvpuny.cbyhovafxv@ivnpba.cy
Michał Połubiński
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
  Adam Rogoza
tel. (85) 65 27 165
kom: 605 391 688
nqnz.ebtbmn@ivnpba.cy
Adam Rogoza
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
  Tomasz Prokopiuk
tel. (85) 65 27 165
kom: 601 720 494
gbznfm.cebxbcvhx@ivnpba.cy
Kierownik Oddziału Kielce
Tomasz Rycombel
tel.(41) 366 16 66
kom: 601 761 597
gbznfm.elpbzory@ivnpba.cy
Tomasz Rycombel
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Janusz Goderecki
tel.(41) 366 16 66
kom: 601 721 045
wnahfm.tbqrerpxv@ivnpba.cy
Janusz Goderecki
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Wojciech Sochacki
tel.(41) 366 16 66
kom: 601 761 210
jbwpvrpu.fbpunpxv@ivnpba.cy
Kierownik Oddziału Kielce
Tomasz Rycombel
tel.(41) 366 16 66
kom: 601 761 597
gbznfm.elpbzory@ivnpba.cy
Tomasz Rycombel
    Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Tomasz Zięba
kom: 601 721 460
gbznfm.mvron@ivnpba.cy
Tomasz Zięba
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Daniel Woś
kom: 601 729 906
qnavry.jbf@ivnpba.cy
Daniel Woś
Pełnomocnik Zarządu ds. Oddziałów
Kierownik Oddziału Gdańsk
Marek Surus
tel.(58) 762 30 56
kom: 601 760 175
znerx.fhehf@ivnpba.cy
Marek Surus
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Krzysztof Kopańko
tel.(58) 762 30 56
kom: 601 760 412
xemlfmgbs.xbcnaxb@ivnpba.cy

Specjalista ds. Handlowo - Magazynowych
Adam Orzeszek
tel.(58) 762 30 56
kom: 691 560 059
nqnz.bemrfmrx@ivnpba.cy

Pełnomocnik Zarządu ds. Oddziałów
Kierownik Oddziału Gdańsk
Marek Surus
tel.(58) 762 30 56
kom: 601 760 175
znerx.fhehf@ivnpba.cy
Marek Surus
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Mirosław Rotkiewicz
kom: 601 721 538
zvebfynj.ebgxvrjvpm@ivnpba.cy
Mirosław Rotkiewicz
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Przemysław Buraś
kom: 605 554 281
cemrzlfynj.ohenf@ivnpba.cy
 
Pełnomocnik Zarządu ds. Oddziałów
Kierownik Oddziału Gdańsk
Marek Surus
tel.(58) 762 30 56
kom: 601 760 175
znerx.fhehf@ivnpba.cy
Marek Surus
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Piotr Hyla
kom: 605 390 198
cvbge.ulyn@ivnpba.cy
Kierownik Oddziału Kraków
Artur Wojciechowski
t    e    tel.(12) 653 42 00
kom: 601 581 079
neghe.jbwpvrpubjfxv@ivnpba.cy
Artur Wojciechowski
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Adam Gołąbek
tel.(12) 653 42 00
kom: 601 580 496
nqnz.tbynorx@ivnpba.cy

Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Marcin Czyżewski
tel.(12) 653 42 00
kom: 601 760 169
znepva.pmlmrjfxv@ivnpba.cy

Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Wioleta Hajduk
tel.(12) 653 42 00
kom: 601 760 695
jvbyrgn.unwqhx@ivnpba.cy
Wioleta Hajduk
Kierownik Oddziału Kraków
Artur Wojciechowski
t    e    tel.(12) 653 42 00
kom: 601 581 079
neghe.jbwpvrpubjfxv@ivnpba.cy
Artur Wojciechowski
    Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Adam Gołąbek
kom: 601 580 496
nqnz.tbynorx@ivnpba.cy
Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych
Krzysztof Sobór
kom: 601 760 743
xemlfmgbs.fbobe@ivnpba.cy
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Wioleta Hajduk
tel.(12) 653 42 00
kom: 601 760 695
jvbyrgn.unwqhx@ivnpba.cy
Wioleta Hajduk
Doradca ds.
Techniczno-Handlowych
Tomasz Wojcieszak
tel: (61) 865 64 64
kom: 601 580 422
gbznfm.jbwpvrfmnx@ivnpba.cy

Doradca ds.
Techniczno-Handlowych
Aneta Podgórska
tel: (91) 434 50 51

kom: 665 662 611
nargn.cbqtbefxn@ivnpba.cy

Specjalista ds.
Handlowo-Magazynowych
Arkadiusz Palak
tel: (91) 434 50 51

kom: 785 662 216
nexnqvhfm.cnynx@ivnpba.cy

    Kierownik Oddziału Wrocław
Jacek Oszytko
tel: 601 726 137
wnprx.bfmlgxb@ivnpba.cy
Jacek Oszytko
Doradca ds. Techniczno-Handlowych
Paweł Plezia
tel: 601 735 958
cnjry.cyrmvn@ivnpba.cy

Specjalista ds. Handlowo-Magazynowych 
Robert Figiel
tel: 71 349 81 75
eboreg.svtvry@ivnpba.cy